เกี่ยวกับ ELS

นับตั้งแต่ปี 1961 ELS ได้ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่า 1.2 ล้านคนจากกว่า 143 ประเทศทั่วโลกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สัมผัสประสบการณ์ ELS

นักเรียนได้เลือก ELS เพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้ภาษาอังกฤษมานานกว่า 50 ปี ELS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสำเร็จด้วยวิธีการที่เหมาะสำหรับแต่ละคนและให้คำมั่นในความสำเร็จของนักเรียนด้วย 12 ระดับชั้นเรียน ศูนย์เทคโนโลยีภาษาที่ทันสมัย บริการทดสอบที่หลากหลายและความช่วยเหลือในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ตอนแรกที่มาถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ฉันยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ชั้นเรียน ELS ให้ความมั่นใจ กับฉันในการเรียนรู้และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ฉันจึงสามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยของที่นี่

ชุน , ญี่ปุ่น

คุณภาพการสอน

ครูผู้สอนที่มีประสบการณสูงที่ ELS ซึ่งเป็นครูผู้สอนอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญการสอนโดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาพูดอื่นๆ TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages)

มาตรฐานระดับสูง

ครูผู้สอนทุกคนของเราเป็นนักการศึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตร TEFL

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ครูผู้สอนของ ELS ได้รับโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพตลอดเวลา รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการพัฒนาอาชีพเป็นประจำทุกเดือน

ครูผู้สอนที่ทุ่มเท

ครูผู้สอนของเรามีชื่อเสียงในด้านความทุ่มเท มีทักษะ และระยะเวลาในการทำงาน ครูผู้สอนหลายคนของเราสอนที่ ELS มาเป็นเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา