ข่าวสารจาก ELS

Many Languages, One World® Winners Prepare for New York

ก.ค. 22, 2559 4:00 AM

In “MLOW: Packing and Preparations,” winners of the Many Languages, One World® 2016 international essay contest prepare for their upcoming trip to New York.

In this video, the winners discuss what they are going to bring with them to the Global Youth Forum at Hofstra University in Hempstead, New York. Some winners include items from their home countries, hoping to share these items with the other winners.

In “MLOW: Packing and Preparations” students share their increasing excitement as #MLOW2016 gets closer. Students discuss their excitement to meet each other and to make an impact on the world together.

This competition is sponsored by ELS Educational Services, Inc. in conjunction with the United Nations Academic Impact. Winners of the essay contest will meet at the Global Youth Forum in order to create action plans surrounding the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. These action plans will be presented before the United Nations General Assembly at the event’s culmination on July 29, 2016.

For more information about Many Languages, One World, visit: https://ManyLanguagesOneWorld.els.edu and continue to follow the conversation at #MLOW2016.


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา