ข่าวสารจาก ELS

Search News Top 10 Reasons to Study at ELS/Philadelphia – West Chester

พ.ค. 18, 2559 4:00 AM

On June 20, 2016, ELS/Philadelphia – West Chester will be opening on the campus of West Chester University in West Chester, Pennsylvania! West Chester University is a public university located 25 miles from Philadelphia, Pennsylvania. The university is home to over 16,000 undergraduate and graduate students from 29 states and 74 countries. In 2016, U.S. News & World Report ranked West Chester University #18 among the “Top Public Schools in Regional Universities (North).”

Click here to learn the Top 10 Reasons to Study at ELS/Philadelphia – West Chester.


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา