ข่าวสารจาก ELS

Universiti Putra Malaysia ranked as one of Asia’s Top 50 Universities

มิ.ย. 29, 2559 4:00 AM

ELS is proud to announce that ELS University Partner, Universiti Putra Malaysia is ranked as one of Asia’s Top 50 universities based on the QS University Rankings Asia 2016! Universiti Putra Malaysia (UPM) is a leading research university in Malaysia. Founded in 1931, as a School of Agriculture, it has grown to become a world-renowned center of learning and research with many ground-breaking discoveries and inventions.

The ELS CIEP Certificate of Completion has been recognized and accepted by UPM as proof of English language proficiency for admission, besides TOEFL and IELTS, since 2011. ELS is honored and proud to be part of a prestigious institution, and to contribute to the preparation process of international students’ admission into UPM’s academic programs.

For more information about Universiti Putra Malaysia, visit:

https://www.universityguideonline.org/UniversityProfile/UniversitiPutraMalaysia


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา