ข่าวสารจาก ELS

Watch and Discover: “MLOW: Meet the Winners”

ก.ค. 08, 2559 4:00 AM

In “MLOW: Meet the Winners,” Many Languages, One World® winners discuss the moment that they found out that they were selected as winners of the world-wide essay competition. The winners open up about their essay-writing process, as well as the challenges they faced before making their contest submissions.

This video provides a look inside the Many Languages, One World winners’ daily lives and showcases their passions for multilingualism and cultural understanding. Students also discuss the opportunities that they were awarded, including attending the Global Youth Forum in Hempstead, New York, and presenting action plans at the United Nations General Assembly.

Watch as students express their excitement about winning the competition, and continue to follow the Many Languages, One World conversation at #MLOW2016.

This competition is sponsored by ELS Educational Services, Inc. in conjunction with the United Nations Academic Impact. Winners of the essay contest will meet at the Global Youth Forum in order to create action plans surrounding the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. These action plans will be presented before the United Nations General Assembly at the event’s culmination on July 29, 2016.

For more information about Many Languages, One World®, visit: https://ManyLanguagesOneWorld.els.edu


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา