ข่าวสารจาก ELS

Discover: ELS/Bowling Green

ธ.ค. 22, 2559 5:00 AM


In “Discover: ELS/Bowling Green”, staff and students discuss the helpful and comfortable environment at ELS/Bowling Green and Bowling Green State University.

In the video, students and staff discuss the importance of safety and study on the quiet campus and within the small town’s friendly atmosphere.

At ELS/Bowling Green, teachers are highly trained and deeply care about students, helping students to improve their English skills in a fun way. Students can spend additional time out of the classroom in the Center’s computer labs, improving their English skills on their own time.

The Center organizes activities every week for students, including trips to the zoo, baseball games or art museums.

Bowling Green University is located in the friendly city of Bowling Green, Ohio. The town is a small community but is full of restaurants, entertainment and parks. The university contains over 115 buildings and is located on 1,338 acres of land, and is compact enough for students to walk or bike to class.

To learn more, visit: ELS.edu/BowlingGreen

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา