ข่าวสารจาก ELS

Discover: ELS/Hollywood

ต.ค. 14, 2559 4:00 AM


In “Discover: ELS/Hollywood” students at ELS\Hollywood, at the Los Angeles Film School, discuss their experience at the Center.

Students describe the city’s safe and welcoming atmosphere and access to restaurants and theatres.

At the Center, students are able to study mechanics, writing skills, and listening from passionate and caring teachers. Students and teachers discuss their relationships and how student matriculation is the main goal for both the students and the teachers.

At the Los Angeles Film School, students are able to prepare for the school’s Music Production program, where they can study topics like arranging, composing and Music Business. Students interested in film are able to study directing, cinematography, set design, and more programs related to the film industry.

In this video, students discuss the positives coming out of the ELS program at ELS/Hollywood, and what their time learning English means to them.

To learn more about ELS/Hollywood, click here!

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา