ข่าวสารจาก ELS

Discover: ELS/Johnson City

พ.ย. 29, 2559 5:00 AM


In “Discover: ELS/Johnson City” students and staff discuss the safe and welcoming environment at ELS/Johnson City and East Tennessee State University.

In the video, students and staff discuss learning within the ELS/Johnson City classrooms through reading, writing, speaking and listening practice. Students work in pairs, small groups, and create presentations to further improve their English learning skills.

“Discover: ELS/Johnson City” showcases the sense of family created within the ELS Center and the campus of East Tennessee State University.

Many ELS students matriculate to university study at East Tennessee State University, on either the graduate or undergraduate levels. Students can study popular majors such as Computer Science at the undergraduate level and Early Childhood Development at the graduate.

To learn more about ELS/Johnson City, visit: ELS.edu/JohnsonCity

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา