ข่าวสารจาก ELS

Discover: ELS/Milwaukee

ธ.ค. 16, 2559 5:00 AM


In “Discover: ELS/Milwaukee” students and staff discuss the safe and comfortable atmosphere at the Center and Marquette University.

Students and staff speak about ELS/Milwaukee and Marquette University’s welcoming on-campus atmosphere where “students really look out for one another.”

In the classroom, students receive help in preparing research papers, reading and grammar practice and more. Students are also able to engage in conversation clubs where they can practice their English skills with native speakers.

ELS/Milwaukee is on the campus of Marquette University, a large private university ranked among the top in the country. The university is situated on the western shore of Lake Michigan. Students can visit the city, parks, museums and more while at the Center.

To learn more about ELS/Milwaukee, visit: ELS.edu/Milwaukee

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา