ข่าวสารจาก ELS

Discover: ELS/Ruston

พ.ย. 04, 2559 4:00 AM


In “Discover: ELS/Ruston,” students discuss their time at ELS/Ruston and Louisiana Tech University.

In the video, students and staff speak about the safe and welcoming atmosphere surrounding the Center. Students mention helpful staff and a sense of family established within the Center and university.

“Discover: ELS/Ruston,” showcases student’s experiences in and out of the ELS classroom. At the Center, students learn vocabulary, speaking structure and practice grammar.

Students are also given information on writing research papers and participate in speaking practice with Louisiana Tech University students to help prepare them for their time at the university.

For more information on ELS/Ruston, click here!

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา