ข่าวสารจาก ELS

Welcome to Fun & Sun Camp

พ.ย. 23, 2559 5:00 AM


At ELS Fun & Sun, students and staff discuss the hands-on activities and English learning at the camp on Eckerd College’s campus.

See how the Fun & Sun camp helps students learn English both inside and outside of the classroom. Students use English when studying and enhancing their skills, as well as when they are socializing and participating in many of the camp’s activities. 

While at the camp, students find a balance between education and entertainment. The ELS Fun & Sun video showcases the hands-on learning in the classroom as well as trips to Florida’s historic amusement parks, beaches and shopping.

Eckerd College, located in St. Petersburg, Florida, is on 76 hectares of waterfront property. Students enjoy access to the university’s gymnasium, basketball and tennis courts, as well as soccer and softball fields.

The Fun & Sun camp is available for students ages 10 to 16.

To learn more, click here!

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา