ข่าวสารจาก ELS

ELS Student Story: Bandar at ELS/Grand Rapids

ม.ค. 20, 2560 5:00 AM

 

Alruwaili, originally from Saudi Arabia, chose ELS/Grand Rapids because it is a safe and friendly city with a low cost of living. Alruwaili loves ELS/Grand Rapids because of the effective teachers and his exposure to different cultures while at the Center and on the Grand Valley State University campus.

When asked about the ELS Center, Alruwaili said, “First of all, it improved my language. Then, they corrected my grammar mistakes and told me many things about my major. They gave me many after school classes every month. For the first six months I used to go to the speech lab after school to improve my English and my skills. That was helpful.”

Alruwaili plans to continue improving his English with ELS, completing level 112 and moving onto university. Alruwaili has received a conditional letter of admission to Grand Valley State University and looks to obtain a Bachelor’s degree in Radiation Therapy.

To learn more about ELS/Grand Rapids, visit: ELS.edu/GrandRapids


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา