ข่าวสารจาก ELS

Many Languages, One World 2017 Contest: Deadline Extended

มี.ค. 10, 2560 3:00 PM


Based on significant participation and strong interest, the Many Languages, One World® 2017 contest deadline has been extended!

Submit your essay by 11:59 p.m. EDT on 31 March 2017! To enter the Many Languages, One World 2017 contest, click here! 

Watch the video to see how Many Languages, One World has changed winner Jonas Attilus’s life.

Jonas, originally from Haiti, participated in the 2014 Many Languages, One World Contest and Global Youth Forum and was a member of the Spanish language group.

Since participating in Many Languages, One World (MLOW), Jonas spoke and represented MLOW at the NAFSA 2016 Annual Conference & Expo presented by NAFSA: Association of International Educators. 

Of his MLOW experience, Jonas said, “It builds your self-confidence. When you are among people that make big decisions for the world, that builds your self-confidence to be among them. You can give your opinion because your opinion matters. You become part of a global family.”
 

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา