ข่าวสารจาก ELS

ELS Educational Services, Inc. Reaches 3 Million Likes on Facebook

พ.ค. 10, 2560 6:30 PM

 

Our Facebook page has reached 3 million likes! 

Thank you to everyone who has liked our Facebook page and helped us become a top resource for international students online.

If you would like to join our international family on social media, follow us at:

Be sure to follow the hashtags #ELSCenters and #ELSWelcomesYou on all of your social accounts to see what is going on at every ELS Center!


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา