ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของหลักสูตรการเรียนภาษาระยะสั้น - ELS 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา


หากเป้าหมายของคุณคือการเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย การสำเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับ 109 หรือ 112 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาคือคำตอบ ประกาศนียบัตรที่คุณจะได้รับนี้ได้รับการยอมรับในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 650 แห่งเพื่อเป็นการรับรองความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการรับเข้าศึกษา

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา - สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนนานาชาติซึ่งต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการสมัครสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 650 แห่งแบบมีเงื่อนไข

ออสเตรเลีย

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา AE2, AE3 และ AE4 - ออสเตรเลีย

เตรียมความพร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาที่ออสเตรเลียด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา AE2, AE3 และ AE4

แคนาดา

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - แคนาดา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในแคนาดาได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะจำเป็นต่างๆ เพื่อระดับที่เหนือกว่า ทั้งในชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน ด้วยการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยพันธมิตรจำนวนกว่า 650 แห่ง

อินเดีย

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนนานาชาติซึ่งต้องการเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการสมัครสำหรับการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 650 แห่ง

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา