ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา AE2, AE3 และ AE4 - ออสเตรเลีย

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

นักเรียนนานาชาติจะศึกษาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาที่ออสเตรเลียด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา AE2, AE3 และ AE4 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนที่ท้าทายของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของ ELS Australia เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อโดยตรงในระดับอุดมศึกษาที่ออสเตรเลีย - AE2 มอบทักษะพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาการ, AE3 เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE: Technical and Further Education) หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ AE4 เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ELS Universal English College นำเสนอทางเลือกมากมายสำหรับการศึกษาต่อในออสเตรเลีย คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรการศึกษา

ทักษะที่สำคัญด้านภาษา

 • เรียงความและการเขียนรายงาน
 • การฟังและการอ่านวิชาการ
 • การจดข้อความ
 • การนำเสนอและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 •  การคิดเชิงวิพากษ์
 • การวิจัย

การเรียนรู้แบบประยุกต์: เข้าร่วมการอบรมข้อมูลรายเดือน พบกับครูผู้สอนของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ และเข้าร่วมเยี่ยมชมวิทยาเขตของสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ ELS Australia

ELS Pathways: การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องทำการสอบ TOEFL® หรือ IELTSTM ที่สถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับ ELS Australia มากกว่า 30 แห่ง

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา AE2, AE3 และ AE4

 • จำนวนระดับ:
  • 3 ระดับ: AE2, AE3 และ AE4
 • จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์:
  • 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • จำนวนสัปดาห์สำหรับแต่ละระดับ:
  • 8 สัปดาห์
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • ข้อกำหนดด้านอายุ:
  • อายุต่ำสุดคือ 16 ปี
 • ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา:
  • การทำแบบทดสอบหลักสูตรก่อนเข้าเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเริ่มต้นหลักสูตรเพื่อกำหนดระดับเริ่มต้นการศึกษาของตน หรือผลลัพธ์ของระบบการทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS: International English Language Testing System) ที่เป็นทางการ:
  • AE2 – IELTS 4.5
  • AE3 – IELTS 5.0
  • AE4 – IELTS 5.5
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • ดาวน์โหลด

  ตัวอย่างตารางเวลาของหลักสูตร

  พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

  เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา