เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศระยะสั้น - ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนนานาชาติซึ่งต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการสมัครสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 650 แห่งแบบมีเงื่อนไข หากการศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคือเป้าหมายของคุณ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP: English for Academic Purposes) แบบเข้มข้นสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ชั้นเรียนช่วงเช้าจะมุ่งเน้นโครงสร้างและการฝึกพูดหรือการเรียนภาษา การเพิ่มพูนคำศัพท์ (ในระดับ 101-109) หรือชั้นเรียนเสริมสร้างทักษะ (ในระดับผู้เชี่ยวชาญ) และบทเรียนที่ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ชั้นเรียนช่วงบ่ายจะมุ่งเน้นที่การอ่านและการเขียน

เมื่อสำเร็จหลักสูตร EAP ระดับ 112 คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 650 แห่งซึ่งเป็นการรับประกันถึงความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา วิทยาลัยที่มีระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นสองปีในต่างประเทศจำนวนมากที่เป็นพันธมิตรกับ ELS จะยอมรับที่ระดับ 109

ในกรณีมีที่ว่างในชั้นเรียนผู้เชี่ยวชาญ หากคุณสำเร็จหลักสูตร EAP ในระดับ 112 และต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ คุณอาจเรียนต่อเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตรในเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญสำหรับความท้าทายและการก้าวหน้าเพิ่มเติม

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์
 • ทักษะที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย: การคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนอ การพูดในที่สาธารณะ การจดบันทึกย่อ การวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรที่แน่ชัดที่ให้บริการในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะอาจมุ่งเน้นในวิชาต่างๆ เช่น สำนวนอเมริกัน ภาพยนตร์อเมริกัน เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรมอเมริกัน
 • การเรียนรู้แบบประยุกต์: ในสหรัฐอเมริกา Contact America! ช่วยให้คุณได้พบกับเจ้าของภาษา ฝึกฝนการสนทนาในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และฟังอาจารย์พิเศษ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • อายุแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละศูนย์และทางเลือกเรื่องที่พัก
 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • 12 ระดับ: 101 (ผู้เริ่มต้น) ถึง 112 (ผู้เชี่ยวชาญ)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด / ชั้นเรียนโครงสร้าง / การฝึกพูด และการอ่าน / การเขียน
  • 15
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด / ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะในห้องเรียน
  • 20
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • ทั้งหมด
 • จำนวนคาบต่อสัปดาห์
  • คาบละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
  • 30
 • ภาคการศึกษาต่อแต่ละระดับ
  • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 26

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับความเชี่ยวชาญ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกสี่สัปดาห์ หากคุณประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของคุณ คุณจะเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา