ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในอินเดีย - ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนนานาชาติซึ่งต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาเพื่อการตอบรับแบบมีเงื่อนไขในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 650 แห่ง หากการศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคือเป้าหมายของคุณ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ (EAP: English for Academic Purposes) แบบเข้มข้นสามารถช่วยในการเตรียมความพร้อมของคุณเพื่อการบรรลุความสำเร็จในการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ชั้นเรียนช่วงเช้าจะมุ่งเน้นที่โครงสร้างและการฝึกพูดหรือการเรียนภาษา การเพิ่มพูนคำศัพท์ (ในระดับ 101-109) หรือชั้นเรียนเสริมสร้างทักษะ (ในระดับ Master) และบทเรียนที่ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ชั้นเรียนช่วงบ่ายจะมุ่งเน้นที่การอ่านและการเขียน

เมื่อสำเร็จหลักสูตร EAP ระดับ 112 คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 650 แห่งซึ่งเป็นการรับประกันความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา หลักสูตรการศึกษาสองปีของวิทยาลัยจำนวนมากที่เป็นพันธมิตรกับ ELS จะยอมรับระดับ 109

ในกรณีมีที่ว่างในชั้นเรียนผู้เชี่ยวชาญ หากคุณสำเร็จหลักสูตร EAP ในระดับ 112 และต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ คุณอาจเรียนต่อเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตรในเนื้อหาของ Master สำหรับความท้าทายและการก้าวหน้าเพิ่มเติม

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์
 • ทักษะที่สำคัญเพื่อการบรรลุความสำเร็จในมหาวิทยาลัย: การคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนอ การพูดในที่สาธารณะ การจดบันทึกย่อ การวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรที่ชัดเจนซึ่งให้บริการในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกันไป แต่ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะอาจมุ่งเน้นในวิชาต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย การสรุปและการตีความ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขั้นสูง ทักษะการพัฒนาคำศัพท์ การนำเสนอขั้นสูง และทักษะทางการศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - อินเดีย

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • 17 ปีขึ้นไป
 • ความครอบคลุมของระดับการเรียนของ ELS
  • 12 ระดับ: 101 (Beginner) ถึง 112 (Master)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 20 คน - ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ
  • 15 คน - อื่นๆ ทั้งหมด
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 1
 • จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์
  • 30
  • คาบเรียนละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
 • คาบเรียนต่อระดับ
  • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 12

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับการสอนเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนในทุกระดับความสามารถ หลักสูตรของ ELS ทั้งหมดมีบริการสอบเทียบระดับเพื่อช่วยในการพิจารณาระดับความเชี่ยวชาญของคุณ และจัดระดับการสอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและรากฐานในระดับการสอนที่ต่ำกว่า ในขณะที่คุณพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะพบว่าหลักสูตรของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาระยะเวลาสามเดือนแต่ละภาค นักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในระดับของตนจะเลื่อนขึ้นสู่การศึกษาระดับถัดไป

ในขณะที่คุณเลื่อนสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ผ่านหลักสูตรที่ท้าทายต่างๆ และตัวเลือกการศึกษาที่สูงขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
 • ความสามารถและตัวเลือกเหล่านี้สำหรับทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ความสามารถและตัวเลือกเหล่านี้สำหรับนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ศึกษาการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่สมดุล
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น 
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้เกือบทั้งหมด
 • สามารถสนทนากับเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และสอบถามเส้นทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ขั้นสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาความต่อเนื่องในการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความถูกต้องและความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการอ่านและการเขียน
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • เริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
 • เริ่มต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยที่สถานที่ตั้งของ ELS ที่เข้าร่วม

ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • อ่านและเขียนได้อย่างเชี่ยวชาญในระดับที่ตรงตามข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมหาวิทยาลัย
 • ประกอบธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด    
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • เริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา