เรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่อเมริกา - ELS 

ภาษาอังกฤษทั่วไป - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของ ELS สนับสนุนคุณในขณะที่คุณพัฒนาทักษะที่จะช่วยคุณสื่อสารในสถานการณ์ที่พูดภาษาอังกฤษ ในช่วงเช้า คุณจะศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านโครงสร้างและการฝึกพูดหรือการศึกษาภาษา การเสริมสร้างคำศัพท์ (หรือการเสริมสร้างทักษะในระดับผู้เชี่ยวชาญ) และบทเรียนหนึ่งคาบที่ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ในช่วงบ่ายจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การออกเสียง ไวยากรณ์ การพูด และคำศัพท์
 • ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ:: หลักสูตรที่แน่ชัดที่ให้บริการในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะอาจมุ่งเน้นในวิชาต่างๆ เช่น สำนวนอเมริกัน ภาพยนตร์อเมริกัน เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรมอเมริกัน
 • การเรียนรู้แบบประยุกต์: ในสหรัฐอเมริกา Contact America! ช่วยให้คุณได้พบกับเจ้าของภาษา ฝึกฝนการสนทนาในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และฟังอาจารย์พิเศษ

ภาษาอังกฤษทั่วไป

ข้อกำหนดด้านอายุ
 • อายุแตกต่างไปในแต่ละศูนย์และตัวเลือกที่พัก
ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
 • 12 ระดับ: 101 (ผู้เริ่มต้น)
  จนถึง 112 (ผู้เชี่ยวชาญ)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อ
ชั้นเรียนโครงสร้าง / การฝึกพูด และการเพิ่มพูนคำศัพท์
 • 15
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อ
ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ:
 • 20
จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
 • 44
จำนวนคาบต่อสัปดาห์
คาบละ 50 นาที
วันจันทร์ - วันศุกร์
 • 30
ภาคการศึกษาต่อแต่ละระดับ
 • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์)
  สำหรับแต่ละระดับ
วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
 • 26

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับความเชี่ยวชาญ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกสี่สัปดาห์ หากคุณประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของคุณ คุณจะเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษทั่วไป - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา