ภาษาอังกฤษทั่วไปภาคกลางวันที่ออสเตรเลีย - ELS 

ภาษาอังกฤษทั่วไป (กลางวัน) - ออสเตรเลีย

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในช่วงกลางวันของ ELS Australia สนับสนุนคุณให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในซิดนีย์ซึ่งให้บริการทั้งในช่วงกลางวันและช่วงเย็นสามารถเพิ่มความมั่นใจของคุณในการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการทำธุรกิจและการเข้าสังคมประจำวัน ฝึกฝนทักษะการสนทนาของคุณ ปรับปรุงการเขียนและไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะการฟังเชิงกลยุทธ์ หากคุณมีเป้าหมายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คุณสามารถทำการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาได้ หลังจากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นเวลาอย่างน้อยสี่สัปดาห์

หลักสูตรการศึกษา

ทักษะที่สำคัญด้านภาษา

 • การฟัง
 • การพูด
 • การออกเสียง
 • คำศัพท์
 • ไวยากรณ์
 • การอ่าน
 • การเขียน

 

การเรียนรู้แบบประยุกต์: ตักตวงประโยชน์ในการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเทคโนโลยีภาษา

ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะซึ่งหมุนเวียนทุกสองสัปดาห์ช่วยให้คุณปรับหลักสูตรของคุณให้เหมาะสมโดยการมุ่งเน้นที่วิชาที่คุณให้ความสนใจหรือมีความสำคัญ

ตัวเลือกชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (กลางวัน): ปรับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของคุณให้เหมาะสมด้วยการเข้าร่วมชั้นเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมสามวิชาในแต่ละสัปดาห์ ชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นเหล่านี้จะเพิ่มความสมบรูณ์แบบให้กับหลักสูตรของคุณ ชั้นเรียนเหล่านี้ประกอบด้วย: การฟังแบบมีส่วนร่วม คลินิกการออกเสียง และการฝึกฝนความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษทั่วไป (กลางวัน)

 • จำนวนระดับ:
  • 5 ระดับ: Elementary–Advanced
 • จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์:
  • ภาคบังคับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (กลางวัน) เท่านั้น มีตัวเลือกชั้นเรียนเพิ่มเติมอีก 2.5 ชั่วโมง (รวม 22.5 ชั่วโมง)
 • จำนวนสัปดาห์สำหรับแต่ละระดับ:
  • ระยะเวลาเรียนระหว่าง 8 ถึง 12 สัปดาห์ในแต่ละระดับ
 • ระยะเวลาของหลักสูตร:
  • วีซ่านักเรียน: สูงสุด 52 สัปดาห์
  • วีซ่าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน: สูงสุด 17 สัปดาห์
  • วีซ่านักท่องเที่ยว: สูงสุด 12 สัปดาห์
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • 18 คน
 • ข้อกำหนดด้านอายุ:
  • อายุต่ำสุดคือ 16 ปี
 • ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา:
  • คุณจะต้องสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและสนทนาขั้นพื้นฐาน เช่น การแนะนำตัวเอง และบอกได้ว่าคุณมาจากที่ใด

 

Universal Education Centre Pty Ltd CRICOS Code 00053J

ดาวน์โหลด

ระดับ

ELS ให้บริการความเชี่ยวชาญ 5 ระดับ (Elementary ถึง Advanced) รวมทั้งการสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถของคุณ การเรียนแต่ละระดับมีระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่ผลการประเมินของคุณในทุกสี่สัปดาห์จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไปได้เมื่อใด

ระดับพื้นฐาน
ระดับ
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลางขั้นต่ำ
ระดับ CEFR B1
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • สามารถเข้าร่วมการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ระดับกลาง
ระดับ CEFR B1+/B2
 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วพอสมควรในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
 • สามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและสามารถที่จะใช้รูปแบบสำนวนอื่นๆ
ระดับกลางขั้นสูง
ระดับ CEFR B2
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความถูกต้องและความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการอ่านและการเขียน
 • สามารถรักษาการสนทนาในหัวข้อหลากหลายที่คุ้นเคย
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
ระดับสูง
ระดับ CEFR B2+/C1
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • อ่านและเขียนด้วยความเชี่ยวชาญในระดับสูง

ตัวอย่างตารางเวลาของหลักสูตร

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา