ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - แคนาดา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพการงานโดยเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารของ ELS เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง และนักศึกษาวิทยาลัยซึ่งต้องการเพิ่มความมั่นใจและเสริมสร้างความสำเร็จในอนาคตในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พูดภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรนี้ คุณจะเรียนบทเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษทั่วไปของ ELS รวมถึงโครงสร้างและการพูด การเสริมสร้างคำศัพท์ และบทเรียนหนึ่งคาบในศูนย์เทคโนโลยีภาษาในช่วงเช้า และบทเรียนตัวต่อตัวที่ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการในการสื่อสารธุรกิจของแต่ละบุคคลในช่วงบ่าย หลักสูตรประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล เนื้อหาพิเศษและการสนับสนุน และเวลาที่จะมุ่งเน้นที่ความท้าทายและเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การพูด การออกเสียง คำศัพท์
 • บทเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษทั่วไป 50 นาทีสี่คาบในช่วงเช้า
 • บทเรียนตัวต่อตัวที่เป็นส่วนตัว 50 นาทีสามคาบในช่วงบ่าย
 • การฝึกการสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริง

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร

 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • 12 ระดับ: 101 (เริ่มต้น) 112 (เชี่ยวชาญ) (มีเฉพาะบทเรียนกลุ่มในช่วงเช้า)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15
  • 15 คนสำหรับชั้นเรียนกลุ่มในช่วงเช้า; ชั้นเรียนส่วนตัวในช่วงบ่าย
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 2
 • จำนวนคาบต่อสัปดาห์
  • 35
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 13

ELS Vancouver (ID-04002) ได้รับการออกแบบโดยสถาบันการฝึกอบรมเอกชนสาขารัฐบริติชโคลัมเบีย (PTIB: Private Training Institutions Branch of British Columbia) เมื่อได้ทำสัญญาการเรียนหลักสูตรใดๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนหรือค่าเล่าเรียนสูงกว่า 4000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก PTIB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับความเชี่ยวชาญ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกสี่สัปดาห์ หากคุณประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของคุณ คุณจะเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับกลาง
ระดับ 106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

,

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - แคนาดา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา