หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน

หากคุณต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่มีการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบสบายๆ ตลอดจนตักตวงประสบการณ์อันหลากหลากจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมนอกชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียนของเราในสหรัฐอเมริกาอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ โปรแกรมเหล่านี้เน้นหนักทักษะการสนทนาโดยมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โปรแกรมเหล่านี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณมีเวลาในการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณและฝึกฝนภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น

สหรัฐอเมริกา

American Explorer - สหรัฐอเมริกา

ให้การพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนในสหรัฐอเมริกามีคุณค่ามากขึ้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 3 - สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสื่อสารประจำวัน ซึ่งเป็นการเรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้คุณมีเวลาเหลือเฟือในการสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบและเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 6 - สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสื่อสารประจำวัน ซึ่งคุณเรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้คุณมีเวลาเหลือเฟือในการสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบและเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 


พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา