เงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2015

 

วัตถุประสงค์และการใช้งาน

ELS Educational Services, Inc. ("ELS") อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ URL หรือแอปพลิเคชันใดๆ ของเราที่เราได้เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") โดยไม่คิดค่าบริการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ ELS เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่เป็นที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเรา เราได้กำหนดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ซึ่งอธิบายถึงกฎระเบียบการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ของเรา โดยการดำเนินการเพื่อเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้ยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

การมีคุณสมบัติเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ของเรามีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นข้อห้ามอย่างชัดเจน โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ความเป็นเจ้าของเนื้อหาและการอนุญาต

เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ELS และผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องไม่ลบ แก้ไข หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือหนังสือบอกกล่าวสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในหรือส่วนประกอบที่รวมอยู่ในเนื้อหานี้ ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิ์กับคุณโดยความหมายโดยนัย หรือมิฉะนั้นในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย ELS หรือผู้ให้อนุญาต

ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของคุณ ELS อนุญาตให้คุณดาวน์โหลด ดู และพิมพ์เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา เฉพาะสำหรับการใช้เป็นการส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ห้ามผลิตซ้ำ จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง หรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และควรส่งคำขอการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำนักงานใหญ่ของเราตามที่อยู่ด้านล่าง

ELS Educational Services, Inc.

เรียน แผนกการตลาด

7 ถนนรอสเซล

เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี 08540-6306

ความรับผิดชอบ

ELS ไม่ได้ตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น

(ก) ความปลอดภัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใช้ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดมาตรการความปลอดภัยบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • การใช้รหัสผ่านที่เป็นเท็จหรือเป็นของผู้ใช้คนอื่นหรือเข้าใช้งานข้อมูลที่ไม่ได้มีจุดประสงค์สำหรับผู้ใช้ หรือล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน;
  • การเปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้รหัสผ่านหรือไม่ได้แจ้งเตือน ELS ว่ารหัสผ่านไม่ปลอดภัย;
  • การพยายามตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายหรือละเมิดความปลอดภัยหรือมาตรการพิสูจน์ความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง;
  • การพยายามรบกวนด้านบริการต่อผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผ่านวิธีการโอเวอร์โหลด เช่น "การส่งข้อความจำนวนมาก" "การส่งอีเมลจำนวนมาก" หรือ "การทำให้เครื่องหยุดทำงาน";
  • การส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ รวมถึงการส่งเสริมการขายและ/หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ;
  • การปลอมแปลงส่วนหัวแพคเก็ตของ TCP/IP ใดๆ หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือกลุ่มข่าวการโพสต์ใดๆ; หรือ
  • การขโมยเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน การลบ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเว็บไซต์ใดๆ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะจากเรา

(ข) กฎระเบียบทั่วไป
ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ในการโพสต์ ส่ง หรือส่งผ่านข้อความ กราฟิก ภาพ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง วิดีโอ ข้อมูลใดๆ หรือวัสดุอื่นๆ ที่: (1) ฝ่าฝืน ใช้ในทางที่ผิด หรือ ละเมิด ELS บริษัทสาขาและ/หรือบริษัทในเครือ หรือสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์อันชอบธรรม หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิ์ของการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม; (2) ละเมิด หรือส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่จะละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเหตุให้มีความรับผิดทางแพ่ง; (3) ฉ้อโกง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง; (4) หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ; (5) ส่งเสริมให้มีการเลือกปฏิบัติ อคติ การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง การล่วงละเมิดหรือเป็นภัยต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด; (6) กระทำการรุนแรงหรือข่มขู่ หรือส่งเสริมความรุนแรงหรือการกระทำที่เป็นการข่มขู่บุคคลอื่นใด; หรือ (7) ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตหรือซื้ออาวุธผิดกฎหมายหรือสารผิดกฎหมาย)

(ค) การละเมิด
ELS มีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาหากผู้ใช้รายใดละเมิดกฎระเบียบเหลานี้ และดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควรหากเกิดการละเมิดใดๆ การละเมิดระบบหรือเครือข่ายความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออาญา ELS จะสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวและอาจเกี่ยวข้อง ร่วมมือกับ และทำการเปิดเผยให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการระบุและดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดดังกล่าว

(ง) การยกเลิกการใช้งาน
ELS อาจยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการกระทำใดๆ ที่อยู่ในดุลพินิจของ ELS แต่เพียงผู้เดียวที่เชื่อได้ว่ามีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น

การส่ง

ELS มีนโยบายที่จะไม่ยอมรับหรือพิจารณาแนวคิดหรือวัสดุประเภทใดๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ อย่าส่งวัสดุใดๆ ดังกล่าว หากคุณละเมิดข้อห้ามนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุทั้งหมดที่ได้รับการส่งมาว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นอิสระจากการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคล วัสดุดังกล่าวและสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นอิสระจากการอ้างสิทธิ์โดยคุณหรือคนอื่นๆ และเราจะสามารถนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ รวมถึงการโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันอื่นใดต่อบุคคลใดๆ รวมถึงคุณ

อินเทอร์เน็ตและลิงก์

ELS จะไม่รับผิดชอบสำหรับความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราหรือการสื่อสารของคุณกับเว็บไซต์ของเราบนอินเทอร์เน็ต ห้ามโดยเด็ดขาดในการเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นเข้ากับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ELS เราอาจอนุญาตบางลิงก์เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน แต่ ELS จะไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ใดๆ ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือซึ่งเชื่อมโยงถึงหรือสำหรับวัสดุที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ELS ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือหรือแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้บ่งบอกถึงการสนับสนุนโดย ELS ต่อเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวที่มีให้บริการบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ดังกล่าว ELS ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหาของลิงก์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า กฎระเบียบของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมโยงอาจแตกต่างจากของ ELS และควรได้รับการตรวจสอบโดยคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่นใด

ข้อห้ามในการใช้งาน

ห้ามโดยเด็ดขาดในการขัดขวางหรือก่อความเสียหายให้กับเว็บไซต์ เนื้อหา หรือมาตรการความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือก่อกวนหรือลบหลู่ ELS หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือพนักงานของเรา ห้ามไม่ให้อีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ (สแปม) ส่งตรงไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา

ประกาศพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"))

ELS Educational Services, Inc. เป็นเจ้าของ ปกป้อง และบังคับใช้ลิขสิทธิ์ในวัสดุที่สร้างสรรค์ของตนเอง และเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เว็บไซต์ของเรามีวัสดุของบุคคลที่สามและลิงก์ไปยังเว็บไซต์ พอร์ทัล และไดเรกทอรีของบุคคลที่สาม เป็นผลให้วัสดุต่างๆ ของบุคคลที่สามซึ่ง ELS ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมจะรวมอยู่ในหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราหรือถูกจัดเก็บหรือส่งผ่านหรือโดยเว็บไซต์ของ ELS โดยการรับทราบอย่างดีที่สุดของ ELS วัสดุเหล่านี้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เมื่อได้รับแจ้งอย่างเหมาะสมถึงการละเมิดการอ้างสิทธิ์ (ย่อหน้าถัดไปอธิบายวิธีการเหมาะสมในการแจ้งให้ทราบ) ELS จะตอบสนองโดยการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงวัสดุที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือโดยการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังวัสดุดังกล่าวโดยทันที โดยเป็นนโยบายของ ELS ที่จะยุติความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำๆ ในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวเป็นที่รู้จักสำหรับ ELS ในการเป็นผู้ละเมิดซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ลิงก์ หรือระบบการจัดเก็บและการสื่อสาร และเครือข่ายของ ELS

วิธีการแจ้งการอ้างการละเมิดสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณถูกคัดลอกโดยวิธีการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับตัวแทนของ ELS ตามรายการที่แสดงไว้ด้านล่าง:

(1.) การระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ (หรือรายการของผลงานที่มีลิขสิทธิ์) ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;

(2.) คำอธิบายของวัสดุที่อ้างว่าถูกละเมิด และให้รายละเอียดที่เพียงพอซึ่งเราสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของเรา;

(3.) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ;

(4.) ข้อความยืนยันว่า คุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้อันเป็นที่โต้เถียงนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ตัวแทนของคุณ หรือเป็นไปตามกฎหมาย;

(5.) ข้อความยืนยันว่า ข้อมูลที่คุณแจ้งถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์; และ

(6.) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแท้จริงของคุณ หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแท้จริงของผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของคุณ

โดยสามารถติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ ELS สำหรับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังนี้:

ผู้ให้บริการ: ELS Educational Services, Inc.

ชื่อของตัวแทนสำหรับการแจ้งให้ทราบ: Rita Pauls

โดยจดหมาย: 7 ถนนรอสเซล เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี 087540

โดยโทรศัพท์: (609) 759-5371

โดยโทรสาร: (609) 524-9870

อีเมล: rita.pauls@berlitz.de

ELS ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในประกาศพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมของผู้ใช้และฝ่ายที่ร้องเรียน การยอมรับการแจ้งเตือนที่เป็นปรปักษ์ และที่ได้ระบุไว้ และ "ส่งคืน" วัสดุที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด อ้างอิงที่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับบทบัญญัติของ DMCA ได้ที่ www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์และเนื้อหาของเรามอบให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา โดยไม่มีการจำกัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ELS ปฏิเสธอย่างชัดเจนสำหรับการรับประกันในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบหรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตกลงธุรกิจหรือการใช้ทางการค้า

ELS ไม่ให้การรับประกันว่าเว็บไซต์และเนื้อหาจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด ELS ไม่ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์หรือความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของ ELS

ELS ไม่รับรองหรือรับประกันว่าไฟล์ที่พร้อมให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่นที่อาจปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีการปนเปื้อนหรือทำลายทรัพย์สิน ELS จะไม่รับผิดชอบหรือรับความเสี่ยงใดๆ สำหรับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ค่าชดเชย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดเชย และสละสิทธิ์ความรับผิดสำหรับ ELS เจ้าของ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนจากและต่อการอ้างสิทธิ์ การรับผิด ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีที่เหมาะสมอันเกิดจากหรือในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณ หรือการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

การจำกัดความรับผิด

คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาจะยังคงเป็นของคุณ ELS หรือฝ่ายอื่นใดที่มีส่วนร่วมในการสร้าง การผลิต หรือการส่งมอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะไม่มีส่วนในความรับผิดโดยตรง โดยอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ เฉพาะเจาะจง เป็นตัวอย่าง ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายอื่นๆ รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียค่าความนิยม การหยุดชะงักของบริการ ความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวของระบบ หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการทดแทนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือจากการใช้หรือการไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นไปตามการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความประมาท ความรับผิดของผลิตภัณฑ์หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า ELS ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ แม้ว่าการบรรเทาความเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญานี้จะพบว่าใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ELS จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ได้รับการอัปโหลดไปยังหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ความรับผิดรวมของ ELS ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือจากการใช้หรือการไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาจะเกินกว่ายี่สิบห้าดอลลาร์สหรัฐฯ ($25)

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับประเภทของความเสียหายบางอย่าง ดังนั้น ข้อจำกัดบางอย่างข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณในกรณีที่มีการห้ามไว้โดยกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดของ ELS จะถูกจำกัดในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

หากคุณไม่พอใจกับส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การบรรเทาความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวของคุณคือยุติการใช้เว็บไซต์ การบรรเทาความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนี้จะแยกต่างหากและเป็นอิสระจากบทบัญญัติอื่นใดที่จำกัดความรับผิดของ ELS หรือการบรรเทาความเสียหายของคุณ

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เว็บไซต์ของเราได้รับการควบคุมโดย ELS ในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา โดยการใช้เว็บไซต์ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่อยู่หรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนโลก คุณยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซี โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เขตอำนาจศาลเฉพาะและสถานที่ของการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ศาลแห่งรัฐและสหพันธรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซี และให้ภาคีแต่ละฝ่ายในที่นี้สละสิทธิ์คำคัดค้านต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ในศาลดังกล่าว

การยอมรับ

โดยการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้ยอมรับและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ซึ่งควบคุมการใช้งานทั้งหมดและผลลัพธ์ทั้งหมดของสิ่งนั้น

การแก้ไข

ELS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ การที่คุณใช้เว็บไซต์เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการแก้ไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

อื่นๆ

หากส่วนใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวจะถูกถือว่าสามารถตัดออกไปและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือ เงื่อนไขการใช้งานถือเป็นข้อตกลงระหว่าง ELS และคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

คำเตือน:

การใช้งานใดๆ ของเว็บไซต์ ELS ในการละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายและ/หรือการละเมิดสิทธิ์ของ ELS และอาจส่งผลให้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ