ข่าวสารจาก ELS

Watch and Discover: ELS/Philadelphia at Saint Joseph’s University

ม.ค. 08, 2561 4:49 PM


In “Discover: ELS/Philadelphia” students and staff speak about the safe and kind community at ELS/Philadelphia and Saint Joseph’s University.

ELS/Philadelphia is close to downtown Philadelphia, where students can use the city’s extensive public transportation system and enjoy iconic sights like the Liberty Bell or Independence Hall.

According to the ELS/Philadelphia Academic Director, while at the Center students can expect “teachers there all of the time to support students and their learning process.”

Saint Joseph’s University, founded in 1851, is located on a beautiful, 114-acre campus on the edge of metropolitan Philadelphia. The university provides ready access to the vast career opportunities and cultural resources of America’s fifth-largest city. 

Learn more about ELS/Philadelphia.

Learn more about Saint Joseph’s University.

 

 


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา