ข่าวสารจาก ELS

MLOW Voices – Serhii Lashyn – Where is He Now?

ก.พ. 23, 2561 3:00 PM

Many Languages, One World 2017 winner Serhii Lashyn shares his experience as an MLOW winner and speaks about what he has been working on since the event!

Serhii, originally from Ukraine, wrote his essay in Russian and spoke in the United Nations General Assembly about Sustainable Development Goal 9: “Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.”

Sign up for Many Languages, One World updates!


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา