ข่าวสารจาก ELS

Watch and Discover: ELS/Thousand Oaks at California Lutheran University

มี.ค. 20, 2561 6:30 PM


In “Discover: ELS/Thousand Oaks” ELS students and staff discuss their experiences at the welcoming Center on the California Lutheran University campus.

Students can take advantage of the city’s safe and quiet atmosphere to focus on their English studies, while also enjoying the excitement of major California cities like Los Angeles and Santa Barbara.

“Every session we check in with the students and learn more about why they’re here, what their goals are, and then we help to support each individual student,” said the Center’s Academic Director.

One of the safest cities of its size in the United States, Thousand Oaks is a stunning suburban city where students can enjoy hiking, biking, swimming, outdoor festivals, world-class shopping, and sunny days year-round.

Students come to California Lutheran University from 34 states and over 40 countries, representing diverse cultures and faiths.  

Learn more about ELS/Thousand Oaks.

Learn more about California Lutheran University.


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา