ข่าวสารจาก ELS

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

Hailiang Education Group in cooperation with ELS Educational Services, Inc., organized and hosted an event at Hailiang Foreign Language School at Hailiang Education Park in Zhuji, Zhejiang Province inaugurating the Community Colleges China Union (CCCU) – a collaboration of American colleges and universities whose goal is to provide Chinese students with a pathway toward quality higher education in the U.S.  อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 13, 2560
ELS Educational Services, Inc. – one of the leading language services providers worldwide – has launched a new vacation English language program, ELS Language Experience+, which is set to begin enrollment for January 2018.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560
ELS Educational Services, Inc. – einer der weltweit führenden Sprachdienstleister – hat ein neues Programm für Sprachreisen in die USA gestartet: Der Anmeldebeginn für ELS Language Experience+ ist für Januar 2018 geplant.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560
ELS Educational Services, Inc., uno de los proveedores líderes de servicios lingüísticos a nivel mundial, lanzó un nuevo programa de inglés para vacaciones, Experiencia de ELS Language+, programado para comenzar clases  en enero de 2018. อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560
O ELS Educational Services, Inc. – um dos líderes mundiais em prestação de serviços linguísticos – divulgou um novo programa de férias do idioma inglês, o ELS Language Experience+, com início das inscrições previsto para janeiro de 2018.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560
ELS Educational Services, Inc. – l’un des plus grands fournisseurs de services linguistiques au monde – lance un nouveau programme d’anglais pendant les vacances, baptisé ELS Language Experience+. Les inscriptions ouvriront en janvier 2018.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา