ค้นหาที่ปรึกษา ELS ที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด - ELS 

ติดต่อที่ปรึกษา

ให้ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งของ ELS ช่วยคุณเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ELS มีประสบการณ์หลายปีในการช่วยเหลือนักเรียนเช่นคุณให้บรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไว้วางใจที่ปรึกษาของเราให้ช่วยคุณในการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับคุณ ประสานงานกับคุณในการกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งเอกสารที่จำเป็นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง

ELS ได้ลงทุนในโครงการประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณวุฒิของที่ปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าที่ปรึกษาของเราได้รับการเตรียม ความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้การแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

โดยมีประกาศนียบัตรสองระดับ:

  • หลักสูตรและบริการของ ELS Language Centers
  • เส้นทางสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขณะที่ค้นหาที่ปรึกษา โปรดมองหาไอคอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบสำนักงานที่ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งได้รับการรับรองในระดับที่ระบุไว้

เริ่มต้นวันนี้!