เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศระยะสั้น - ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

การเลือกเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับนักศึกษานานาชาติ แต่ด้วยความช่วยเหลือของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) แบบเข้มข้น ELS สามารถช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษา หากเป้าหมายของคุณคือการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือหากคุณต้องการที่จะสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของเราอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาครอบคลุมความสามารถอันหลากหลาย และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตทางการศึกษาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 12 ระดับ (ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ)

ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ในระดับ 112 คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 600 แห่งให้การยอมรับ อันเป็นการรับประกันถึงความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา และการหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศระยะสั้นสองปีในวิทยาลัยพันธมิตรจำนวนมาก ซึ่งให้การยอมรับใบรับรองที่ระดับ 109
หากคุณสำเร็จหลักสูตร EAP ในระดับ 112 ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษขั้นสูงและต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ และในกรณีที่ในชั้นเรียนผู้เชี่ยวชาญมีที่ว่าง คุณสามารถร่วมเรียนเนื้อหาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตรเพื่อเพิ่มความท้าทายและความก้าวหน้าได้

 

 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ง่ายขึ้นในการเปลี่ยนสถานะสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของคุณ คุณจะเรียนรู้พื้นฐานสำคัญๆ ของภาษาอังกฤษพร้อมด้วยทักษะด้านการศึกษาและทักษะในชั้นเรียนที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมทักษะที่จำเป็นด้านภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง และไวยากรณ์ คุณจะเรียนรู้วิธีการพูดด้วยความชัดเจน การฟังอย่างตั้งใจ และมีความสามารถด้านการเขียนที่จำเป็นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับการศึกษาของคุณได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
 • ทักษะที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย: เนื่องจากคุณจะต้องการมากกว่าเพียงทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อการประสบความสำเร็จในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา หลักสูตร EAP ของเรามีบทเรียนเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ วิธีการนำเสนองาน การพูดในที่สาธารณะ การจดบันทึกย่อ การวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย
 •  ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรเฉพาะเจาะจงที่นำเสนอในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ ELS Center นำเสนอชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะที่มุ่งเน้นวิชาต่างๆ เช่น สำนวนอเมริกัน ภาพยนตร์อเมริกัน เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่เพื่อการมีส่วนร่วมในการสนทนา 
 • การเรียนรู้แบบประยุกต์: ในสหรัฐอเมริกา Contact America! ช่วยให้คุณได้พบกับเจ้าของภาษา ฝึกฝนการสนทนาในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และฟังการบรรยายของผู้รับเชิญพิเศษ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ข้อกำหนดด้านอายุ
 • อายุแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละศูนย์และทางเลือกเรื่องที่พัก
ความครอบคลุมของระดับการเรียนของ ELS
 • 12 ระดับ: 101 (ผู้เริ่มต้น)
  จนถึง 112 (ผู้เชี่ยวชาญ)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
การศึกษาโครงสร้าง/การฝึกพูด การเสริมสร้างคำศัพท์
 • 15
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ
 • 20
จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
 • ทั้งหมด
จำนวนคาบต่อสัปดาห์
50 นาทีต่อคาบ
จันทร์ - ศุกร์
 • 30
ภาคการศึกษาต่อแต่ละระดับ
 • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์)
  สำหรับแต่ละระดับ
วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
 • 26

ระดับ

ELS มีหลักสูตรความเชี่ยวชาญ 12 ระดับ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด ทุกการเรียนสี่สัปดาห์ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับระดับของคุณ คุณจะได้เลื่อนขึ้นสู่ระดับการเรียนถัดไปไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา