ข้อมูลทั่วไปของ IELTS สหรัฐอเมริกา - ELS 

IELTSTM- สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษระหว่างประเทศหรือ IELTS™ (International English Language Testing System™) ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ มากกว่า 10,000 แห่งในกว่า 140 ประเทศ มหาวิทยาลัยหลายพันแห่งยอมรับผลการสอบ IELTS™ ในฐานะหลักฐานยืนยันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา IELTS™ ทดสอบทักษะภาษาทั้งสี่องค์ประกอบ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด การทดสอบการพูดเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง

ผู้ที่ควรเข้ารับการสอบ

นักเรียนที่ตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

นักเรียนนานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของอเมริกาที่ต้องการผลคะแนน IELTS™ควรเข้ารับการสอบนี้ โปรดทราบว่า นักเรียนต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นักเรียนควรตรวจสอบกับสถาบันเพื่อทราบถึงเกณฑ์คะแนนสอบขั้นต่ำของ IELTS™ ในการรับเข้าศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS™ โปรดไปที่ IELTS.org

 

สำหรับข้อมูลทั่วไป

สำหรับขั้นตอนการสมัคร IELTS

 


 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของ IELTSTM

IELTSTM ได้รับการออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาของผู้สอบที่ต้องการทำงานหรือศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร IELTSTM เป็นการร่วมทุนระหว่างบริติช เคานซิล, IDP:IELTS ออสเตรเลีย และการประเมินภาษาอังกฤษของเคมบริจด์ (Cambridge Assessment English) IELTSTM เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลสูงสุดสำหรับการประเมินผลด้านภาษา ซึ่งครอบคลุมทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด IELTSTM ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและผู้ว่าจ้างในหลายๆ ประเทศ รวมถึงออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับโดยองค์กรวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ คลิกที่นี่ เพื่อดูสถานที่สอบทั้งหมดของ IELTSTMในสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ของ IELTS มีประสิทธิภาพ้ดีที่สุดโดยใช้ Google Chrome

Boston, MA – IELTS Boston  |  ELS Boston-Downtown Center

Charlotte, NC – IELTS Charlotte  |  ELS Charlotte Center

Chicago, IL IELTS Chicago  |  ELS Chicago Center

Cincinnati, OH IELTS Cincinnati  |  ELS Cincinnati Center

Cleveland, OH IELTS Cleveland  |  ELS Cleveland Center

Cupertino, CA IELTS Cupertino  |  ELS Cupertino Center

DeKalb, IL IELTS DeKalb  |  ELS DeKalb Center

Grand Rapids, MI IELTS Grand Rapids  |  ELS Grand Rapids Center

Houston, TX IELTS Houston  |  ELS Houston Center

Indianapolis, IN – IELTS Indianapolis  |  ELS Indianapolis Center

La Verne, CA – IELTS La Verne  |  ELS La Verne Center

Nashville, TN – IELTS Nashville  |  ELS Nashville Center

Manhattan, NY – IELTS Manhattan  |  ELS New York-Manhattan Center

Oklahoma City, OK – IELTS Oklahoma City  |  ELS Oklahoma City Center

Philadelphia, PA – IELTS Philadelphia  |  ELS Philadelphia Center

Portland, OR – IELTS Portland  |  ELS Portland Center

San Diego, CA – IELTS San Diego  |  ELS San Diego Center

Santa Monica, CA – IELTS Santa Monica  |  ELS Santa Monica Center

Seattle, WA – IELTS Seattle  |  ELS Seattle Center

St. Louis, MO IELTS St. Louis  |  ELS St. Louis Center

St. Paul, MN – IELTS St. Paul  |  ELS St. Paul Center

Tampa, FL – IELTS Tampa  |  ELS Tampa Center

Teaneck, NJ IELTS Teaneck  |  ELS Teaneck Center

 

กำหนดวันสมัครและค่าธรรมเนียม

โปรดอ้างอิงเว็บไซต์การลงทะเบียนออนไลน์ของ IELTSTM เพื่อดูวันสอบที่พร้อมให้บริการ ศูนย์หลายๆ แห่งมักเต็มตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้นโปรดลงทะเบียนออนไลน์ที่ ieltsregistration.org และอีเมลเอกสารสนับสนุนของคุณไปยังศูนย์การทดสอบโดยเร็วที่สุด การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร US$240 ต้องชำระด้วยธนาณัติ แคชเชียร์เช็ค (สั่งจ่าย ELS Educational Services, Inc.) การอนุมัติบัตรเครดิต/เดบิต หรือเงินสด ไม่รับเช็คส่วนตัว

 

การยืนยันการลงทะเบียน

เราจะยืนยันการลงทะเบียนการสอบของคุณทางอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร IELTSTM โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเป็นประจำ หากไม่ได้ให้อีเมลไว้ การยืนยันจะทำโดยโทรสารหรือจดหมาย การยืนยันนี้จะมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับเวลาของการลงทะเบียน สถานที่สอบ และชุดการทดสอบที่จองไว้ด้วย

 

สื่อวัสดุในการเตรียมสอบ

สื่อวัสดุสำหรับการฝึกฝนเพื่อการสอบ TM อย่างเป็นทางการ:

ขอแนะนำสื่อวัสดุสำหรับการฝึกฝนเพื่อการสอบ IELTSTM อย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงระดับคะแนนหรือการสอบ IELTSTM ให้ดีขึ้น หากมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถสอบ IELTSTM ได้

ปัจจุบัน สื่อวัสดุสำหรับการฝึกฝนเพื่อการสอบ IELTSTM อย่างเป็นทางการมีอยู่สองชุดด้วยกัน: ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 แต่ละชุดประกอบด้วยสื่อวัสดุสำหรับการฝึกฝนที่ต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการสอบแต่ละชุด คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลของการสอบแต่ละชุดและศึกษาเคล็ดลับที่มีประโยชน์

หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาของ:

 • การฝึกฝนการทดสอบการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ การฝึกอบรมการอ่านและการเขียนทั่วไป
 • แบบคำตอบของการฟัง การอ่าน และการเขียน
 • คำตอบที่สำคัญๆ ของการฝึกฝนการทดสอบการฟังและการอ่าน และเสียงบันทึกสำหรับการฟัง
 • ตัวอย่างคำตอบสำหรับการเขียนของผู้เข้าสอบ และความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
 • ตัวอย่างการสอบการฟังของผู้เข้าสอบ และความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ

ซีดี (ชุดที่ 1) หรือดีวีดี (ชุดที่ 2) ประกอบด้วย:

 • การทดสอบการฟังเพื่อให้คุณทำการฝึกฝน
 • ตัวอย่างการพูดในการสอบของนักเรียนสามตัวอย่าง

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างดีวีดีและซีดีคือ ดีวีดีมีคลิปภาพยนตร์ของนักเรียนที่กำลังสอบการพูด

ค่าธรรมเนียมสำหรับสื่อวัสดุเพื่อการฝึกฝนการสอบ IELTSTM อย่างเป็นทางการคือชุดละ $35 รวมค่าจัดส่ง สื่อวัสดุเหล่านี้ไม่ได้วางจำหน่ายที่ศูนย์การทดสอบทุกแห่ง โปรดสอบถามกับศูนย์โดยตรงว่ามีจำหน่ายหรือไม่

เคล็ดลับสูงสุดในเชิงวิชาการของ IELTSTM และเคล็ดลับสูงสุดสำหรับการฝึกอบรมทั่วไปของ IELTSTM:

เคล็ดลับสูงสุดในเชิงวิชาการของ IELTSTM และเคล็ดลับสูงสุดสำหรับการฝึกอบรมทั่วไปของ IELTSTM ได้รับการตีพิมพ์โดย Cambridge ESOL ด้วยการทำงานร่วมกับบริติช เคานซิล เคล็ดลับสูงสุดสำหรับ TM จะมอบ:

 • คำแนะนำที่สำคัญอย่างยิ่ง (“เคล็ดลับ”) สำหรับการทดสอบทักษะทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
 • ตัวอย่างและคำอธิบายที่ชัดเจน
 • เคล็ดลับทั่วไปสำหรับแต่ละทักษะเพื่อให้ความช่วยเหลือในส่วนของการแก้ไข
 • โดยนำเสนอวิธีการแก้ไข
 • สิ่งที่ต้องทำในวันสอบ

เคล็ดลับสูงสุดสำหรับการสอบ IELTSTM ชุดต่างๆ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้กำหนดการสอบ IELTSTM ซึ่งเป็นคำแนะนำที่ “พลาดไม่ได้” สำหรับการปรับปรุงทักษะของคุณ เคล็ดลับสูงสุดในเชิงวิชาการของ IELTSTM และเคล็ดลับสูงสุดสำหรับการฝึกอบรมทั่วไปของ IELTSTM รวมถึงหนังสือและซีดีรอมแบบอินเตอร์แอคทีฟ

หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาของ:

 • ตัวอย่างและคำอธิบายที่ชัดเจนที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าเคล็ดลับแต่ละข้อหมายถึงอะไร
 • เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการทดสอบแต่ละชุดเพื่อช่วยคุณในส่วนของการแก้ไข
 • โดยนำเสนอวิธีการแก้ไข และสิ่งที่ต้องทำในวันที่ทำการสอบ

ซีดีรอมแบบอินเตอร์แอคทีฟประกอบด้วย:

 • การทดสอบการฝึกปฏิบัติจริงที่สมบูรณ์ของ IELTSTM
 • คำตอบที่สำคัญสำหรับการสอบการฟังและการอ่าน
 • ตัวอย่างคำตอบสำหรับการสอบการเขียนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับคำตอบของคุณ
 • การทดสอบการฟังเพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการสอบ
 • วิดีโอของผู้สมัครที่ทำการทดสอบการพูดของ IELTSTM เพื่อให้คุณมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อคุณเข้าสอบ

ค่าธรรมเนียมสำหรับเคล็ดลับสูงสุดคือชุดละ $35.00 รวมค่าจัดส่ง ส่งคำสั่งซื้อของคุณและชำระเงินให้กับศูนย์การทดสอบ ELS ของคุณโดยตรง

สำหรับการสั่งซื้อสื่อวัสดุสำหรับการฝึกฝนการสอบ IELTSTM อย่างเป็นทางการ โปรดชำระเงินด้วยธนาณัติหรือแบบฟอร์มการอนุมัติบัตรเครดิตของคุณไปยังศูนย์การสอบ หรือโทรศัพท์และแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต โปรดใส่ชื่อรายการของสื่อวัสดุสำหรับการฝึกฝนการสอบ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมการชำระเงินของคุณ ศูนย์จะส่งสื่อวัสดุให้คุณทางไปรณีย์ คุณสามารถซื้อสื่อวัสดุสำหรับการเตรียมสอบ IELTSTM อื่นๆ ได้ทางออนไลน์ ศูนย์การสอบ IELTSTM เกือบทุกแห่งให้บริการหลักสูตรเตรียมสอบพิเศษต่างๆ ตั้งแต่การอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 ชั่วโมง การฝึกอบรมรายชั่วโมงไปจนถึงการศึกษาเข้มข้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์การสอบในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นเรียนการเตรียมสอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 

ข้อมูลวันสอบ

ต้องใช้หนังสือเดินทางในวันสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางมีผลใช้ได้และเป็นเล่มที่คุณใช้ในการสมัครสอบ นอกจากนี้ คุณควรนำบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายของคุณไปด้วย หนังสือเดินทางของคุณเป็นเอกสารพิสูจน์ตัวตนแบบเป็นทางการเอกสารเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายอื่นของคุณเป็นหลักฐานที่สองของการระบุตัวตนเท่านั้น คุณจะได้รับอนุญาตให้นำเฉพาะขวดน้ำดื่มที่บรรจุในขวดใส หนังสือเดินทาง และแว่นสายตา หากจำเป็น เข้าไปในห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า กล่อง กล่องแว่นตา หนังสือ เอกสาร โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ปากกา ดินสอเข้าห้องสอบ และต้องเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยในระหว่างการสอบ ดังนั้นการไม่นำสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นมาด้วยนั้นจะเป็นการดีที่สุด ทั้งนี้จะมีการเตรียมดินสอไว้ให้คุณ โปรดใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย เมื่อการสอบช่วงเช้าเริ่มต้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบโดยลำพัง เวลาสอบที่ระบุไว้ด้านล่างไม่ได้รวมเวลาพักไว้ด้วย:

 • 8.00 น. - 8.15 น. รายงานตัว ณ สถานที่สอบ
 • 8.15 น. - 8.50 น. การลงทะเบียน
 • 9.00 น. - 12.00 น. การทดสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน

การทดสอบการพูดใช้เวลา 15 - 20 นาที ซึ่งมีการกำหนดตารางเวลาตามลำดับด้วยรูปแบบเดียวกับที่ผู้สมัครได้รับ และดำเนินการในช่วงบ่ายของวันสอบ ศูนย์บางแห่งจะกำหนดตารางเวลาการสอบการพูดในช่วงบ่ายของก่อนวันสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะแจ้งไว้ในอีเมลการยืนยันของคุณ หากศูนย์การสอบของคุณใช้รูปแบบการสอบนี้

 

การมาสาย

ผู้สอบที่มาถึงศูนย์การสอบหลังจากที่การสอบได้เริ่มต้นแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบในวันนั้น และจะต้องสมัครใหม่เพื่อเลือกวันสอบอื่นและชำระค่าธรรมเนียมการสอบอีกครั้ง

 

การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงวันสอบ การคืนเงิน
คำร้องขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและศูนย์การสอบจะต้องได้รับคำร้อง 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบที่ระบุไว้ การยกเลิกที่ทำ 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบที่ระบุไว้จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืนบางส่วน (ค่าธรรมเนียมการจัดการ $60 จะถูกหักเก็บไว้เป็นค่าดำเนินการ) โดยทั่วไปการยกเลิกหรือการร้องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบหลังจาก 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบที่ระบุไว้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ผู้สอบที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบภายในช่วงเวลาห้าสัปดาห์ก่อนวันสอบสามารถรับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบโดยไม่มีค่าธรรมเนียม หากสามารถนำส่งหลักฐานว่าความสามารถในการเข้าสอบได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยหรือสาเหตุที่ร้ายแรง โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มการคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงวันสอบ ให้เสร็จสมบูรณ์และส่งกลับมาภายในห้าวันทำการหลังจากวันสอบที่ระบุไว้พร้อมเอกสารสนับสนุนที่สมบูรณ์จึงจะสามารถพิจารณาการคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงวันสอบ

 

ผลสอบ IELTSTM

แบบฟอร์มรายงานผลสอบ (TRF: Test Report Form) จะส่งถึงผู้สอบและองค์กรที่ผู้สอบต้องการสมัครเข้าศึกษาตามที่ผู้สอบได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครทางไปรณีย์ ภายใน 13 วันหลังจากวันสอบ แบบฟอร์มรายงานผลสอบจะมีผลใช้ได้ 2 ปี

หมายเหตุ: ศูนย์การสอบไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลไปยังผู้สอบหรือสถาบันที่ต้องการได้รับผลสอบ

ผู้สอบแต่ละคนจะได้รับแบบฟอร์มรายงานผลสอบโดยอัตโนมัติคนละหนึ่งฉบับเท่านั้น ผู้สอบอาจร้องขอแบบฟอร์มรายงานผลสอบได้อีกห้า (5) ฉบับภายในหนึ่งเดือนหลังจากการสอบ IELTSTM การขอแบบฟอร์มรายงานผลสอบที่เกินกว่าห้าฉบับขึ้นไปจะต้องเสียค่าบริการ $40.00 ต่อฉบับ โดยศูนย์การสอบ IELTSTM จะส่งผลสอบถึงสถาบันที่คุณต้องการให้ได้รับผลสอบของคุณโดยตรงทางไปรษณีย์

สำหรับการร้องขอแบบฟอร์มรายงานผลสอบเพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่ต้องการได้รับผลสอบ หลังจากวันที่ทำการสอบเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป โปรดอีเมลถึงฝ่ายบริหารของศูนย์ที่เป็นสถานที่สอบเพื่อขอใบคำร้องขอแบบฟอร์มรายงานผลสอบเพิ่มเติม โปรดทราบว่า ผู้สอบอาจไม่ได้รับสำเนาเพิ่มเติมสำหรับส่วนตัว โดยอาจร้องขอสำเนาเพิ่มเติมได้สำหรับองค์กรที่ต้องการได้รับผลสอบเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับแบบฟอร์มรายงานผลสอบเพิ่มเติมเหล่านี้คือ $40.00 ต่อฉบับ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ปกติและไม่มีข้อมูลการติดตาม

การดูผลสอบ IELTS ของคุณล่วงหน้า

ในการดูผลสอบ IELTSTM ของคุณล่วงหน้า ให้คลิกที่ปุ่มด้านบนและกรอกเขตข้อมูลทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์

การดูผลสอบ IELTSTM ของคุณล่วงหน้า โดยปกติแล้วจะแสดงผลทางออนไลน์ 13 วันหลังจากวันสอบของคุณ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง (1 -2 วัน) ก่อนที่ผลสอบจะปรากฏบนเว็บไซต์ การแสดงผลสอบจะทำเป็นชุดๆ ทยอยกันไป ดังนั้น ผลสอบบางส่วนอาจปรากฏก่อนผลสอบอื่นๆ โปรดรอ 48 ชั่วโมงก่อนที่จะติดต่อผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับผลสอบของคุณที่แสดงทางออนไลน์ หลังจากนั้นโดยผลสอบจะแสดงไว้บนเว็บไซต์เป็นเวลา 28 วัน แบบฟอร์มรายงานผลสอบอย่างเป็นทางการของคุณจะถูกส่งถึงคุณภายใน 13 วันหลังจากการสอบ โปรดทราบว่า ผลสอบ IELTSTM ของคุณที่แสดงไว้ล่วงหน้านี้ไม่สามารถเพื่อยืนยันผลสอบอย่างเป็นทางการของคุณ

 
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:
 ผลสอบของคุณที่แสดงไว้ล่วงหน้าทางออนไลน์อาจไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการรายงานคะแนนอย่างเป็นทางการ IELTSTM International ศูนย์การสอบ และพันธมิตรของ IELTSTM ไม่รับประกันความถูกต้องของผลสอบที่แสดงไว้ล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบสำหรับคะแนนที่ไม่ถูกต้องใดๆ ทั้งสิ้น IELTSTM สหรัฐอเมริกา ศูนย์การสอบ และพันธมิตรของ IELTSTM จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถแสดงผลสอบของคุณได้ ไม่ว่าเนื่องจากข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือขั้นตอนของการดูแลระบบ

ใบคำร้องของคุณจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการดำเนินการ เมื่อได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด และไม่รวมถึงเวลาในการส่งซึ่งจะแตกต่างกันไปตามระยะทางและประเทศ แบบฟอร์มรายงานผลสอบทั้งหมดที่จะถูกส่งออกไปนอกสหราชอาณาจักรจะได้รับการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง (DHL หรือ FEDEX) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และการจัดส่งในสหราชอาณาจักรโดยบริการจัดส่งพิเศษ (Special Deliver) ของ Royal Mail

Cambridge Assessment English ไม่สามารถมอบสำเนาทดแทนแบบฟอร์มรายงานผลสอบให้กับผู้สอบ หรือส่งให้กับบุคคล ที่อยู่ซึ่งเป็นที่พักอาศัย หรือตัวแทน


การสืบสวนผลสอบ

ผู้สอบที่ไม่พอใจกับผลสอบของตนเองอาจร้องขอสำหรับการคิดคะแนนสอบใหม่อีกครั้ง (เรียกว่าการสืบสวนผลสอบ) ที่ศูนย์ที่ตนเองทำการสอบ การร้องขอจะต้องทำภายในหกสัปดาห์นับจากวันที่ทำการสอบ ผู้สอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ต้องการให้คิดคะแนนใหม่อีกครั้ง (หนึ่ง สอง สาม หรือของการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดทั้งหมด) ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้คือ $120.00 (รวมค่าจัดส่ง) หากผลคะแนนในชุดข้อสอบใดก็ตามที่คิดคะแนนใหม่อีกครั้งมีคะแนนเพิ่มขึ้น จะคืนเงินให้เต็มจำนวน และจะไม่มีการคืนเงินหากคะแนนสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

ขั้นตอนการสมัคร IELTS

 

วิธีการลงทะเบียนออนไลน์

โปรดอ่านข้อมูลสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและนโยบายการยกเลิกต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วน โปรดทราบว่า:

 1. ควรเข้าไปที่การลงทะเบียนออนไลน์ของ IELTSTM เพื่อบันทึกที่นั่งสอบของคุณ คลิกที่นี่

 2. การลงทะเบียนเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และไม่มีการรับประกันสำหรับการเลือกวันสอบลำดับแรก

 3. หากไม่มีที่นั่งสอบในวันแรกและวันที่สองที่คุณได้เลือกไว้ คุณจะได้รับการลงทะเบียนสำหรับวันสอบถัดไปโดยอัตโนมัติ

 4. หากคุณจำเป็นต้องทำการสอบในวันที่ที่ไม่มีที่ว่างในศูนย์การสอบที่คุณเลือกไว้ โปรด คลิกที่นี่ คุณจะถูกนำทางไปที่รายการเว็บไซต์ของศูนย์ที่อาจมีที่นั่งสอบในวันที่คุณต้องการ

 

หลังจากการลงทะเบียน

เมื่อได้ยื่นส่งคำร้องสำหรับการสอบ IELTSTM ของคุณทางออนไลน์แล้ว คุณจะได้รับอีเมลการยืนยันเพื่อระบุว่าได้รับใบสมัครแล้ว สำเนาของอีเมลการยืนยันนี้จะแสดงรายการหมายเลขการยืนยันทางออนไลน์ วันที่สอบและศูนย์การสอบที่ต้องการ ทั้งนี้จะต้องแนบสำเนาอีเมลนี้ไปพร้อมกับรายการเอกสารที่จำเป็นตามรายการด้านล่างให้กับศูนย์การสอบ:

 1. รูปถ่ายขนาดเท่ากับที่ใช้ในหนังสือเดินทางซึ่งถ่ายไว้ภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 2 ใบ

  หมายเหตุสำคัญ:
   ห้ามสวมแว่นตาในรูปถ่ายเหล่านี้ โปรดอย่าส่งรูปถ่ายที่สวมแว่นตาเนื่องจากจะทำให้ขั้นตอนการสมัครของคุณเกิดความล่าช้า

 2. สำเนาหนังสือเดินทางของคุณที่มีผลใช้ได้ในขณะลงทะเบียนและในวันสอบจำนวน 1 ชุด โดยต้องเป็นสำเนาของหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย วันเกิด ลายเซ็น และวันหมดอายุของเอกสาร รวมถึงการประทับตราต่ออายุใดๆ

 3. การชำระเงิน หากคุณไม่ได้ชำระเงินทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โปรดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ส่งแคชเชียร์เช็คหรือธนาณัติสั่งจ่ายให้กับ ELS Educational Services, Inc. ทางไปรษณีย์เป็นเงินจำนวน $240 ไม่รับเช็คส่วนตัว

  • หรือคลิกที่นี่ (IELT_CC_Auth_2017) เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการอนุมัติบัตรเครดิตของ ELS กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งทางไปรษณีย์หรือสแกนเอกสารแนบไปกับอีเมลหรือโทรสาร

 4. สำเนาของอีเมลการตอบรับ ที่คุณได้รับหากคุณส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หากคุณส่งเอกสารโดยการสแกนเอกสารแนบไปพร้อมอีเมล โปรดเขียนหมายเลขอ้างอิงที่ให้ไว้ในอีเมลในการตอบกลับของคุณถึง ELS

ส่งเอกสารถึงศูนย์การสอบที่คุณต้องการทำการสอบภายใน 5 วันทำการ คลิกที่นี่เพื่อย้อนกลับไปที่รายการของศูนย์การสอบสำหรับที่อยู่

คุณจะได้รับอีเมลการยืนยันเมื่อการลงทะเบียนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว

 

ข้อมูลสำหรับวันสอบ

 1. ข้อมูลเส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์การสอบของเราโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือโดยรถยนต์ แสดงไว้ในรายการด้านล่างนี้

 2. เวลาที่เดินทางมาถึง ในวันสอบคุณต้องมาถึงศูนย์ของเราภายในเวลาไม่เกิน 8.15 น.

 3. เวลาของการสอบการพูด การสอบการพูดจะจัดให้มีขึ้นในวันเดียวกันกับวันสอบการเขียนตั้งแต่เวลา 12.15 น. - 16.00 น. การสอบการพูดของคุณจะใช้เวลา 20 นาทีในระหว่างช่วงเวลานี้ ในวันสอบคุณจะต้องพร้อมที่จะทำการสอบจนถึงเวลา 16.00 น.

  ศูนย์การสอบ IELTSTM ทั้งหมดของ ELS จัดให้มีการสอบการพูดในวันเดียวกับการสอบการเขียน (วันเสาร์หรือวันพฤหัสบดี) ยกเว้น:
  • Manhattan (Center #US084) – การสอบการพูดบางส่วนจัดให้มีขึ้นหนึ่งวันก่อนการสอบการเขียน หรือในวันจันทร์หลังจากการสอบการเขียน
  • Indianapolis (Center#US294) – การสอบการพูดทั้งหมดจัดให้มีขึ้นหนึ่งวันก่อนการสอบการเขียน
  • Portland (Center#US092) – การสอบการพูดบางส่วนจัดให้มีขึ้นหนึ่งวันก่อนการสอบการเขียน หรือในวันจันทร์หลังจากการสอบการเขียน การสอบการพูดในวันเสาร์อาจดำเนินการจนถึง 19.00 น.
  • River Forest (Center #US083) – การสอบการพูดบางส่วนจัดให้มีขึ้นหนึ่งวันก่อนการสอบการเขียน หรือในวันจันทร์หลังจากการสอบการเขียน
  • Cleveland (Center #US291) – การสอบการพูดบางส่วนจัดให้มีขึ้นหนึ่งวันก่อนการสอบการเขียน หรือในวันจันทร์หลังจากการสอบการเขียน

 4. การคืนเงินและการยกเลิก ผู้สมัครสามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบ ภายในห้าสัปดาห์ก่อนวันสอบที่ระบุไว้ และได้รับเงินคืน 75% (หักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ $60) ผู้สมัครที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นเวลาไม่ถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบที่ระบุไว้จะไม่ได้รับเงินคืน การไม่มาสอบหรือมาสายในวันสอบจะไม่สามารถเข้าสอบและไม่ได้รับเงินคืน

 5. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความยากลำบากส่วนบุคคล ผู้สอบที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบภายในช่วงเวลา 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบที่ระบุไว้อาจมีสิทธิได้รับเงินคืน หากสามารถนำส่งหลักฐานว่าความสามารถในการเข้าสอบของตนได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยหรือสาเหตุที่ร้ายแรง

  • ความเจ็บป่วยร้ายแรง - การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง
  • การสูญเสียบุคคลอันที่รัก - การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
  • ความยากลำบาก/การบาดเจ็บ - เหยื่อของการก่ออาชญากรรม เหยื่อของอุบัติเหตุจราจร
  • รับราชการทหาร

  ผู้สมัครต้องทำเรื่องร้องขอการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบภายในห้า (5) วันทำการหลังจากวันสอบ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบ แล้วแนบเอกสารและ/หรือหลักฐานที่เหมาะสม (เช่น ใบรับรองจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ใบมรณะบัตรหรือใบรับรอง หรือใบแจ้งความจากตำรวจ) ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืนบางส่วน ค่าธรรมเนียมการจัดการ $50 จะถูกหักออกจากเงินคืน

  การคืนเงินทุกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงวิธีการชำระเงินจะได้รับการจ่ายคืนเป็นเช็คและจะส่งทางไปรษณีย์สี่ถึงหกสัปดาห์นับจากวันที่ทำการร้องขอ

 6. วิธีการรับผลสอบ ผลสอบจะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์โดย USPS ภายใน 13 วันหลังจากการสอบ ผลสอบสามารถส่งทางไปรษณีย์ปกติหรือมอบให้กับผู้สมัครโดยตรงที่ศูนย์การสอบที่ผู้สมัครทำการสอบ ผู้สมัครที่ต้องการรับผลสอบด้วยตนเองต้องนัดหมายกับศูนย์การสอบก่อนวันประกาศผลสอบ และต้องนำหนังสือเดินทางที่ใช้ในวันสอบมาแสดงด้วย ผู้สมัครที่ต้องการให้บุคคลอื่นมารับผลสอบของตนจะต้องนัดหมายกับศูนย์การสอบก่อนวันประกาศผลสอบ ผู้ที่มารับผลสอบแทนผู้สอบจะต้องนำ:
  • จดหมายมอบอำนาจต้นฉบับจากผู้สมัครสำหรับการมารับผลสอบ
  • หนังสือเดินทางที่มีผลใช้ได้ของผู้รับเพื่อการระบุตัวตน
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หนังสือเดินทางเดียวกันกับที่ใช้ในวันสอบ)

 

รายชื่อและข้อมูล IELTSTM ของศูนย์ ELS

ELS Language Center ทั้งหมดเปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

Boston Downtown, MA - off site for Center # US081
โทรศัพท์: 1 (617) 244-4448
โทรสาร: 1 (617) 244-2455
อีเมล: ielts.bcm@els.edu

Charlotte, NC - IELTS Center #US292
โทรศัพท์: 704-527-4172
โทรสาร: 704-527-4151
อีเมล: ielts.cha@els.edu

Cincinnati, OH - IELTS Center #US507
โทรสาร: 513-556-4036
อีเมล: ielts.cin@els.edu

Cleveland, OH - IELTS Center #US291
โทรศัพท์: 216-368-5495
โทรสาร: 216-368-4829
อีเมล: ielts.cle@els.edu

Cupertino, CA - IELTS Center #US086
โทรศัพท์: 408-865-1164
โทรสาร: 408-865-0891
อีเมล: ielts.cup@els.edu

DeKalb, IL - IELTS Center #US103
โทรศัพท์: 815-753-4600
โทรสาร: 815-753-4601
อีเมล: ielts.dek@els.edu

Grand Rapids, MI – IELTS Center #316
โทรศัพท์: 616-331-9222
โทรสาร: 616-331-9223
อีเมล: ielts.grr@els.edu

Houston, TX - IELTS Center #US080
อีเมล: ielts.hou@els.edu

Indianapolis, IN - IELTS Center #US294
โทรศัพท์: 317-274-2371
โทรสาร: 317-274-2367
อีเมล: ielts.ind@els.edu

La Verne, CA – off site testing for Center # US085
โทรศัพท์: 310-576-0615 ต่อ 15
โทรสาร: 310-451-7795
อีเมล: ielts.sm@els.edu

Melbourne, FL – off site testing for Center #US027
โทรศัพท์: 813-257-6328
โทรสาร: 727-867-5345
อีเมล: ielts-tam@els.edu

Nashville, TN - IELTS Center #US310
โทรศัพท์: 615-460-2618
โทรสาร: 615-460-6943
อีเมล: ielts.nsh@els.edu

New York, NY - Center #US084
โทรศัพท์: 212-431-9330 (ต่อ 17)
โทรสาร: 212-431-1636
อีเมล: ielts.nym@els.edu

Oklahoma City, OK - IELTS Center #US312
โทรศัพท์: 405-525-3738
โทรสาร: 405-525-0826
อีเมล: ielts.okc@els.edu

Philadelphia, PA - IELTS Center
โทรศัพท์: 215-895-6138
โทรสาร: 215-895-6775
อีเมล: cwallett@els.edu

Portland, OR - Center #US092
โทรศัพท์: (503) 517-8229
โทรสาร: (503) 280-8553
อีเมล: ielts.por@els.edu

River Forest, IL - Center #US083
โทรศัพท์: 1 (708) 488-5013
โทรสาร: 1 (708) 488-5014
อีเมล: ielts.chi@els.edu

San Diego, CA – IELTS Center #US087
โทรศัพท์: 619-233-5433
โทรสาร: 619-233-5461
อีเมล: ielts.sd@els.edu

Santa Monica - Center #US085
โทรศัพท์: 310-576-0615 ต่อ 15
โทรสาร: 310-451-7795
อีเมล: ielts.sm@els.edu

Seattle - Center #US508
โทรศัพท์: 206-329-1079
โทรสาร: 206.623.7452
อีเมล: ielts.sea@els.org

St. Louis, MO - IELTS Center #US293
โทรศัพท์: 314-516-4757
โทรสาร: 314-516-4622
อีเมล: ielts.stl@els.edu

St. Paul, MN - IELTS Center #US311
โทรศัพท์: 651-962-5995
โทรสาร: 651-962-5991
อีเมล: ielts.spa@els.edu

St Petersburg, FL - off site for Center #US027
โทรศัพท์: 727-864-8083
โทรสาร: 727-867-5345
อีเมล: ielts.spe@els.edu

Tampa, FL - Center #US027
โทรศัพท์: 813-257-6328
โทรสาร: 727-867-5345
อีเมล: ielts-tam@els.edu

Teaneck, NJ - Center #US505
โทรศัพท์: 201-907-0004
โทรสาร: 201-907-0110
อีเมล: ielts.tea@els.edu

 

 

 

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา