เรียนภาษาอเมริกา | เรียนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน | ELS 

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 3 - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวันด้วย ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 3 คาบเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานในต่างประเทศจะมุ่งให้ความสำคัญกับการสนทนาที่คุณสามารถใช้ภายในชั้นเรียน และสำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ภายนอกชั้นเรียนในโลกแห่งความเป็นจริง นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสใช้ทักษะการพูดที่คุณได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันหลากหลายในแต่ละศูนย์ภาษาที่คุณเลือกโดยเฉพาะ

คุณสามารถเริ่มต้นเรียนหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษในวันจันทร์ใดๆ ของปี และอยู่อาศัยเพื่อเรียนรู้เป็นระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือหลายสัปดาห์เท่าที่คุณต้องการ หลักสูตรการสอน 3 ระดับ ได้แก่ พื้นฐาน ปานกลาง และเชี่ยวชาญ คุณสามารถทำการทดสอบเทียบระดับได้ทุกวันจันทร์เพื่อเลื่อนสู่ระดับถัดไป และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยขึ้นอยู่กับการเข้าเรียน ทางเลือกเป็นของคุณ เลือก ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 3

หากคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการการสอนที่เพิ่มมากขึ้น ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 6 อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ

หลักสูตรการศึกษา

ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การพูด การออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์

การพูดและการสนทนา: เพื่อให้พูดได้ดีและเข้าใจ คุณจะต้องพูดได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง คุณจะเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดจากชั้นเรียนไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างราบรื่น คุณจะเข้าร่วมในชั้นเรียนการสนทนาและกิจกรรมที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยคุณสร้างการคิดในเชิงวิพากษ์รวมทั้งทักษะการพูด

ชั้นเรียนที่ให้บริการ: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้ไวยากรณ์ การแสดงความคิดเห็นในยุคดิจิทัล

 


 

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น ให้บริการในสถานที่ตั้งต่อไปนี้:

ELS/Orlando

ELS/Santa Monica

ELS/New York - Manhattan

ELS/Boston - Downtown

ELS/San Diego 


(ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบนซ้าย: โลกมหัศจรรย์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์™ ที่ยูนิเวอร์แซล ออร์แลนโด™, ท่าเรือแซนตามอนิกา, ไทม์สแควร์ในกรุงนิวยอร์ก, ท่าเรือบอสตัน, สวนสาธารณะบัลบัวในเมืองแซนดีเอโก)

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • อายุแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละศูนย์และทางเลือกเรื่องที่พัก
 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง และระดับเชี่ยวชาญ
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด / โครงสร้างชั้นเรียน / การฝึกพูดและการอ่าน / การเขียน
  • 15
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 5
 • จำนวนคาบเรียนต่อวัน
  • 3
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 52

ดาวน์โหลด

ระดับ

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้นให้บริการการสอน 3 ระดับ พื้นฐาน ปานกลาง และเชี่ยวชาญ รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด
ระดับพื้นฐาน
ระดับ ระดับชั้น CEFR ระดับ A2
 • สามารถสื่อสารเรื่องง่ายๆ และเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานและตรงประเด็นในเรื่องที่คุ้นเคยและกิจวัตรประจำวัน
 • สามารถอธิบายแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับภูมิหลังของตน สภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้นและเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น ณ ขณะนั้น ด้วยคำศัพท์ที่เรียบง่าย
 • สามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการพื้นฐาน
ระดับปานกลาง
ระดับ ระดับชั้น CEFR ระดับ B1
 • สามารถติดตามการสนทนาที่ไม่เป็นทางการในช่วงระยะเวลาพอสมควร โดยการสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่คุ้นเคยและสามารถคาดการณ์ได้โดยส่วนใหญ่
 • สามารถสร้างข้อความพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยต่างๆ
 • สามารถอธิบายถึงประสบการณ์และกิจกรรม ความฝัน ความหวังและความปรารถนา และให้เหตุผลและคำอธิบายสั้นๆ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับ ระดับชั้น CEFR ระดับ B2
 • สามารถนำเสนอและอธิบายความคิดเห็นของตน และการโต้แย้งความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนมุมมองของตน
 • สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 • สามารถติดตามหัวข้อการสนทนาที่หลากหลายกว้างขวางตามสมควร เช่น ประสบการณ์ส่วนตัวและวิชาชีพ เรื่องราวต่างๆ ในข่าวปัจจุบัน และหัวข้อที่เป็นนามธรรม/วัฒนธรรมโดยที่ผู้พูดหรือผู้ฟังไม่รู้สึกตึงเครียด

ตารางเวลาเรียน

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 3 - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา