เรียนภาษาต่างประเทศ | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ | ELS 

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 6 - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

ด้วย ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น คุณสามารถพัฒนาทักษะการพูดในชีวิตประจำวันของคุณในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ไม่เพียงแต่จากผู้สอนที่เชี่ยวชาญ แต่จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อการพูดภาษาอังกฤษอย่างง่ายดายและถูกต้อง คุณสามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 6 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลาสองสัปดาห์หรือ 24 สัปดาห์ ศึกษาภาษาอังกฤษในแบบที่คุณต้องการและเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

หลักสูตร ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้นให้บริการการสอน 3 ระดับ พื้นฐาน ปานกลาง และเชี่ยวชาญ คุณสามารถทำการทดสอบเทียบระดับทุกวันจันทร์เพื่อก้าวสู่ระดับถัดไป และได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาโดยขึ้นอยู่กับการเข้าเรียน ในฐานะนักเรียนในหลักสูตร ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น คุณยังสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมอันหลากหลายตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัยของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการฝึกทักษะการพูดเพิ่มมากขึ้น 

 

หลักสูตรการศึกษา

ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การพูด การออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์

การพูดและการสนทนา: เพื่อให้พูดได้ดีและเข้าใจ คุณจะต้องพูดได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง คุณจะเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดจากชั้นเรียนไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างราบรื่น คุณจะเข้าร่วมในชั้นเรียนการสนทนาและกิจกรรมที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยคุณสร้างการคิดในเชิงวิพากษ์รวมทั้งทักษะการพูด

ชั้นเรียนที่ให้บริการ: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้ไวยากรณ์ การแสดงความคิดเห็นในยุคดิจิทัล การศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 


 

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น ให้บริการในสถานที่ตั้งต่อไปนี้:

ELS/Orlando 

ELS/Santa Monica 

ELS/New York - Manhattan

ELS/Boston - Downtown

ELS/San Diego


(ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบนซ้าย: โลกมหัศจรรย์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์™ ที่ยูนิเวอร์แซล ออร์แลนโด™, ท่าเรือแซนตามอนิกา, ไทม์สแควร์ในกรุงนิวยอร์ก, ท่าเรือบอสตัน, สวนสาธารณะบัลบัวในเมืองแซนดีเอโก)


ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • อายุแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละศูนย์และทางเลือกเรื่องที่พัก
 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง และระดับเชี่ยวชาญ
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด / โครงสร้างชั้นเรียน / การฝึกพูดและการอ่าน / การเขียน
  • 15
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 5
 • จำนวนคาบเรียนต่อวัน
  • 6
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 52

ดาวน์โหลด

ระดับ

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้นให้บริการการสอน 3 ระดับ พื้นฐาน ปานกลาง และเชี่ยวชาญ รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด
ระดับพื้นฐาน
ระดับ ระดับชั้น CEFR ระดับ A2
 • สามารถสื่อสารเรื่องง่ายๆ และเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานและตรงประเด็นในเรื่องที่คุ้นเคยและกิจวัตรประจำวัน
 • สามารถอธิบายแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับภูมิหลังของตน สภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้นและเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น ณ ขณะนั้น ด้วยคำศัพท์ที่เรียบง่าย
 • สามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการพื้นฐาน
ระดับปานกลาง
ระดับ ระดับชั้น CEFR ระดับ B1
 • สามารถติดตามการสนทนาที่ไม่เป็นทางการในช่วงระยะเวลาพอสมควร โดยการสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่คุ้นเคยและสามารถคาดการณ์ได้โดยส่วนใหญ่
 • สามารถสร้างข้อความพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยต่างๆ
 • สามารถอธิบายถึงประสบการณ์และกิจกรรม ความฝัน ความหวังและความปรารถนา และให้เหตุผลและคำอธิบายสั้นๆ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับ ระดับชั้น CEFR ระดับ B2
 • สามารถนำเสนอและอธิบายความคิดเห็นของตน และการโต้แย้งความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนมุมมองของตน
 • สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 • สามารถติดตามหัวข้อการสนทนาที่หลากหลายกว้างขวางตามสมควร เช่น ประสบการณ์ส่วนตัวและวิชาชีพ เรื่องราวต่างๆ ในข่าวปัจจุบัน และหัวข้อที่เป็นนามธรรม/วัฒนธรรมโดยที่ผู้พูดหรือผู้ฟังไม่รู้สึกตึงเครียด

ตารางเวลาเรียน

ELS ประสบการณ์การเรียนภาษาที่พิเศษขึ้น 6 - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา