Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 23 Kasım 2015

 

Amaç ve Kullanım

ELS Educational Services, Inc. ("ELS"); bu Gizlilik Politikasına bağlantı verdiğimiz herhangi bir web sitesi, URL veya uygulama da dahil -ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- tüm web sitelerimize (topluca “web siteleri”) ELS’nin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi sağlamak için ücretsiz erişime izin verir. Tüm kullanıcılarımız için güvenli, kırıcı olmayan bir ortam sağlamak için web sitelerimizin kurallarını açıklayan bu Kullanım Koşullarını hazırladık. Kullanıcılar, web sitelerimizi kullanmaya devam ederek aşağıda belirtilen koşullara yasal olarak tabi olmayı ve uymayı kabul etmiş olurlar.

Uygunluk

Web sitelerimiz yalnızca 18 yaş ve üstü kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır. 18 yaş altındaki kişilerin web sitelerimize girmesi veya kullanması açıkça yasaklanmıştır. Web sitelerimize girerek ya da kullanarak 18 yaş ve üstünde olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

İçerik Mülkiyeti ve İzinler

Web sitelerimiz ve içerikleri; ABD ve yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer kanunları ile korunmaktadır. ELS ve lisans sahipleri; ilgili fikri haklar dahil, içeriklere dair tüm haklara, unvanlara ve çıkarlara münhasıran sahiptirler. İçeriklere dahil olan ya da eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet haklarını kaldıramaz, değiştiremez ya da saklayamazsınız. ELS veya lisans sahipleri tarafından sahip olunan ya da kontrol edilen fikri mülkiyet haklarına dair hiçbir lisans veya hak, imalı ya da başka şekilde size verilmemektedir.

ELS; işbu Kullanım Koşullarının hüküm ve koşulları doğrultusunda, yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanımınız için ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen koşul ve kısıtlamalara tabi olacak şekilde web sitelerimizdeki içerikleri indirme, görüntüleme ve yazdırma izni verir. Önceden yazılı iznimiz alınmaksızın, web sitelerimizdeki hiçbir içerik başka amaçlarla çoğaltılamaz, kaydedilemez, değiştirilemez veya başkalarına dağıtılamaz. İzin talepleri yazılı olarak adresi aşağıda verilen genel merkez ofisimize gönderilmelidir:

ELS Educational Services, Inc.

Attn. Marketing Department

7 Roszel Road

Princeton, NJ 08540-6306

Sorumluluk

ELS, web sitelerindeki tüm hareketleri izlememekte, ancak bu hakkını saklı tutmaktadır.

(a) Güvenlik
Kullanıcıların, aşağıdakiler dahil -ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- bu sitedeki güvenlik önlemlerini ihlal etmeleri veya ihlale teşebbüs etmeleri yasaktır:

  • Sahte veya başka bir kullanıcıya ait parola kullanmak ya da kendisine ait olmayan verilere erişmek, girme yetkisi olmayan bir sunucu veya hesaba girmek;
  • Bir parolayı ifşa etmek ya da üçüncü bir şahsın parolayı kullanmasına izin vermek veya ifşa olan bir parolayı ELS’ye bildirmemek;
  • Sistem ya da ağın zayıflıklarını denemek, izlemek veya test etmek ya da gerekli yetkiye sahip olmadan güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmek;
  • Aşırı yükleme, “taşkın”, “posta bombardımanı” veya “çökertme” yöntemleri de dahil -ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- herhangi bir kullanıcı servisi, ana bilgisayar veya ağa müdahale etmeye çalışmak;
  • Promosyon ve/veya ürün/hizmet reklamları gibi istenmeyen e-postalar göndermek;
  • Herhangi bir e-posta veya haber grubu bildiriminde bir TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgisinin bir bölümünü kopyalamak ya da
  • Web sitesi içeriğinin tamamını veya bir bölümünü çalmak; herhangi bir web sitesi içeriğini silmek, değiştirmek ya da özel yazılı iznimiz olmadan web sitelerine bağlantı vermek.

(b) Genel Kurallar.
Kullanıcılar web sitelerini yalnızca kanuni amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul ederler. Kullanıcılar, web sitesini kullanarak; (i) ELS, alt kuruluşları, ve/veya iştirakleri ya da üçüncü taraflara ait patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır, ahlaki haklar veya başka fikri haklar, özel ya da kamusal hakları çiğneyen, suistimal eden veya ihlal eden; (ii) cari kanun veya düzenlemeleri ihlal eden ya da ihlal edebilecek davranışları teşvik eden veya hukukü mesuliyete sebep olan; (iii) hileli, sahte, yanıltıcı veya aldatıcı; (iv) lekeleyici, müstehcen, pornografik, kaba veya kırıcı; (v) herhangi bir şahıs veya zümreye karşı ayrımcılığı, fanatikliği, kini, tacizi veya zarar vermeyi teşvik eden; (vi) şiddetli veya tehditkar olan ya da başka bir kişiye karşı şiddeti veya tehditkar eylemleri teşvik eden; veya (vii) illegal ya da zararlı (illegal silah veya illegal maddelerin imalatı veya satın alınmasını teşvik eden veya bu konuda öğretici bilgi sağlayan aktiviteler dahil ve bunlarla sınırlı olmayan) aktivite veya maddeleri teşvik eden herhangi bir yazı, grafik, görüntü, yazılım, müzik, ses, video, bilgi ya da başka malzeme yayınlamaları, göndermeleri veya iletmeleri yasaktır.

(c) İhlaller
Herhangi bir kullanıcının bu kuralları ihlal ettiğine karar vermek ve ihlal durumunda uygun gördüğü şekilde harekete geçmek ELS’nin mutlak takdir yetkisindedir. Sistem veya ağ güvenliği ihlalleri hukuki veya cezai sorumluluk gerektirebilir. ELS, bu tür ihlalleri içeren ve içerme ihtimali bulunan durumları araştıracak, bu tür ihlallere karışan kullanıcıları tespit etmek ve dava açmak için kanuni mercilerle işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunacaktır.

(d) Kullanımın Sona Ermesi
ELS, tamamen kendi takdiriyle bu Kullanım Koşullarına veya cari kanunlara aykırı olduğuna ya da başka bir kullanıcının çıkarlarına zarar verdiğine inandığı herhangi bir davranıştan dolayı bir kullanıcının web sitelerinin tamamına veya bir kısmına erişimini haber vermeksizin sonlandırabilir veya askıya alabilir.

Gönderiler

ELS politikası gereği, istenmeyen hiç bir türden fikir veya materyali kabul etmemekte veya dikkate almamaktadır. Lütfen bu tür materyaller GÖNDERMEYİNİZ. Bu yasağı ihlal etmeniz durumunda, gönderdiğiniz materyaller gizli olarak değerlendirilmeyecek ve mülkiyet ve kişisel hak taleplerine tabi olmayacaktır. Bu tür materyaller ve tüm hakları bizim mülkiyetimiz olacak, sizin veya başkalarının hak taleplerinden muaf olacak; biz de bunları reklam ve promosyon dahil herhangi bir amaç için, ne size ne de başkasına tazminat ya da başka bir borcumuz olmadan, kullanma hakkına sahip olacağız.

İnternet ve Bağlantılar (Linkler)

ELS, web sitelerimizin güvenliği ya da İnternet’te web sitelerimizle yaptığınız iletişimden dolayı sorumluluk kabul etmez. ELS’nin yazılı iznini almadan başka sitelerden bizim web sitelerimize bağlantı (link) vermek kesinlikle yasaktır. Kolaylık için bazı bağlantılara izin verebiliriz; ancak ELS, iştirakimiz olmayan ve bize bağlanan sitelerden ya da ELS dışında kimsenin web sitemizde yayınladığı materyallerden sorumlu değildir. İştirakimiz olmayan site veya kaynaklara verilen bağlantılar; ELS’nin bu siteleri veya kaynakları ya da bu site veya kaynaklardaki içerikleri, ürünleri veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. Tüm sorumluluğu kabul etmiş ve bu tür site veya kaynakları kullanmanızdan kaynaklanan tüm riskleri üstlenmiş olursunuz. ELS; bu bağlantıların veya web sitelerimize bağlanan sitelerin içeriği, bütünlüğü veya doğruluğu konusunda bir ifade veya garantide bulunmamaktadır. Bağlantı verilen site kurallarının ve gizlilik politikalarının ELS’ten farklı olabileceğini unutmamanız ve başka bir siteye girdiğinizde bunları okumanız önerilir.

Yasaklanan Kullanım Durumları

Web sitelerimizi, içeriklerini veya güvenlik önlemlerini akamete uğratmak veya zarar vermek ya da ELS’yi, ürünlerimizi, servislerimizi veya personelimizi taciz etmek veya küçük düşürmek kesinlikle yasaktır. Web sitelerimize veya sitelerimiz üzerinden istenmeyen e-posta (spam) göndermek yasaktır.

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası ("DMCA") Bildirimi

ELS Educational Services, Inc., kendi yaratıcı materyallerinin telif haklarına sahip çıkar, korur ve uygular; başkalarının fikri haklarına saygı duyar. Web sitelerimiz üçüncü taraflara ait materyaller içermekte ve üçüncü taraf sitelerine, portallarına ve dizinlerine bağlantı vermektedir. Sonuç olarak, mülkiyeti veya kontrolü ELS’de olmayan üçüncü taraflara ait materyaller ELS web sitelerinde yer almakta, bağlantı olarak verilmekte, kaydedilmekte veya iletilmektedir. Bu materyaller, ELS’nin bilgisi dahilinde başkalarının telif haklarını ihlal etmemektedir. ELS, gerekli ihlal bildiriminin (gerekli bildirimin nasıl yapılacağı sonraki paragrafta açıklanmaktadır) yapılması halinde, ihlal yaptığı iddia edilen materyallere erişimi kaldırmak veya engellemek ya da bu tür materyallere verilen bağlantıları kaldırmak veya engellemek suretiyle süratle karşılık verecektir. ELS, politikası gereği, ELS web sitelerini, bağlantılarını veya depolama ve iletişim sistem ve ağlarını kullanmalarıyla bağlantılı olarak başkalarının telif haklarını tekrar tekrar ihlal ettiklerini öğrenmesi durumunda, ilgili üçüncü taraflarla ilişkisini sonlandırır.

İhlal İddialarıyla İlgili Bildirimde Bulunma

Eğer çalışmalarınızın telif hakkını ihlal edecek şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen ELS Bildirim Acentesine aşağıdaki bilgilerle yazılı olarak başvurun:

(1.) İhlal edildiğini iddia ettiğiniz çalışmanın kimliği (veya telif hakkına tabi çalışmaların listesi);

(2.) İhlal ettiği iddia edilen materyalin açıklaması ve kendi web sitelerimizde bulabilmemize yetecek kadar ayrıntı;

(3.) Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

(4.) Tartışmalı kullanımın siz, acenteniz veya kanunların izni olmadan yapıldığına dair samimi inancınız olduğuna dair beyanınız;

(5.) Bildiriminizde yer alan bilgilerin doğru, yeminli ifade olduğuna; telif hakkı sahibi veya onun adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair beyanınız ve

(6.) Elektronik veya fiziksel imzanız ya da sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası.

ELS’nin tayin ettiği telif hakları ihlal iddiaları Bildirim Acentesine şu şekilde ulaşabilirsiniz:

Hizmet Sağlayıcı: ELS Educational Services, Inc.

Bildirim Acentesinin Adı: Rita Pauls

Posta adresi: 7 Roszel Rd, Princeton, NJ 087540

Telefon: (609) 759-5371

Faks: (609) 524-9870

E-posta: rita.pauls@berlitz.de

ELS; kullanıcının ve şikayetçi tarafın uygun bildirimleri, karşı bildirimlerin kabulü, belirtildiği yerlerde de ihlal ettiği iddia edilen materyalin “reddi” konusunda DMCA’de belirtilen prosedürleri izlemektedir. DMCA hükümleri için Birleşik Devletler Telif Hakkı Ofisi’ne başvurun: www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf.

Sorumluluk Reddi

WEB SİTELERİMİZ VE İÇERİKLERİ “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ OLANLAR DAHİL -ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE- WEB SİTEMİZDE YER ALAN BİLGİLER, İÇERİKLER, MATERYALLER VEYA ÜRÜNLER KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ SUNMAMAKTADIR. ELS; DAHA ÖNCE BELİRTİLENLERİ KISITLAMAKSIZIN, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, FİKRİ MÜLKİYET VEYA DİĞER MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNE VEYA MÜDAHALESİZ KULLANIMINA, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ TAŞIMADIĞINA YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİYİ VE ANLAŞMA SÜRECİNDEN VEYA TİCARİ GELENEKLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER.

ELS; WEB SİTELERİNİN VE İÇERİKLERİNİN SİZİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINI VEYA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VE HATASIZ BİR ŞEKİLDE SUNULACAĞINI GARANTİ ETMEZ. ELS; WEN SİTELERİ ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN NİTELİĞİ; HERHANGİ BİR ELS İÇERİĞİNİN VEYA WEB SİTELERİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, ZAMANLAMASI, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

ELS; WEB SİTELERİNDEN İNDİRİLEBİLEN DOSYALARIN VİRÜS, SOLUCAN, TRUVA ATI VEYA BULAŞICI YA DA YIKICI ÖZELLİKLER GÖSTEREBİLECEK DİĞER KODLARI İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. ELS; WEB SİTELERİMİZİ KULLANMANIZLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK VEYA RİSK ALMAZ.

Tazminat

ELS’yi, sahiplerini, alt kuruluşlarını, iştiraklerini, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini; web sitelerine veya içeriklerine erişiminiz veya kullanımınız ya da bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizle bağlantılı olarak ortaya çıkan, makul yasal ve muhasebe ücretleri dahil -ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- tüm iddialardan, yükümlülüklerden, zararlardan, kayıplardan ve masraflardan mahfuz, beri ve muaf tutacağınızı kabul edersiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

KANUNEN MÜMKÜN OLAN AZAMİ ÖLÇÜDE, WEB SİTELERİNE VE İÇERİKLERİNE ERİŞİMİNİZ VE BUNLARI KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLACAĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. Ne ELS, ne de web sitelerinin ve içeriklerinin oluşturulması, üretilmesi ve dağıtılması konusunda dahli olan diğer taraflar; garantiye, sözleşmeye, haksız fiile (ihmal dahil), ihmale, ürün yükümlülüğüne veya başka bir yasal teoriye dayansın ya da dayanmasın veya ELS bu zararın olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın, burada ortaya konan sınırlı bir çözümün asıl amacına ulaşma konusunda başarısız olduğu görülse bile, bu Kullanım Koşullarının veya web siteleri veya içeriklerinin kullanımından veya kullanılamaması sonucu veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan GELİR KAYBI, VERİ KAYBI, İYİ NİYET, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR ZARARI, SİSTEM ARIZASI, ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN YENİLENMESİ İLE İLGİLİ MASRAFLAR DAHİL doğrudan, dolaylı, arızi, özel, örnek, sonuçsal ya da diğer hasarlardan sorumlu tutulamazlar. ELS; WEB SİTELERİNE YÜKLENEN VEYA WEB SİTELERİNE İNDİRİLEN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT İÇERİKLER İÇİN SİZE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ELS’nin; işbu Kullanım Koşulları ya da web siteleri veya içeriklerinin kullanımı ya da kullanılamaması sonucu veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan toplam yükümlülüğü hiç bir durumda 25 Amerikan dolarını ($25) geçemez.

Bazı yargı yetkileri, belirli zarar türlerinde adem-i mesuliyete izin vermemektedir. Dolayısıyla, yukarıdaki kısıtlamalardan bazıları kanunların yasakladığı ölçüde size uymayabilir. Bu tür durumlarda, ELS’nin yükümlülüğü cari kanunların müsaade ettiği en geniş ölçüde sınırlandırılacaktır.

Eğer web sitelerinin bir bölümünden,iş bu Kullanım Koşullarından veya web sitelerine ilişkin başka politikalardan memnun değilseniz, tek ve yegane çözümünüz web sitelerini kullanmayı bırakmak olacaktır. Bu tek ve yegane çözüm, ELS’nin yükümlülüğünü veya sizin çözümlerinizi sınırlandıran diğer tüm hükümlerden ayrı ve bağımsızdır.

Yürürlükteki Yasalar

Web sitelerimiz, ELS tarafından ABD, New Jersey’de denetlenmektedir. Dünyanın neresinde yaşıyor veya bulunuyor olursanız olun, web sitelerini kullanarak, işbu Kullanım Koşullarının ve ilgili tüm fiillerin kanuni ihtilaf provizyonlarına bakılmaksızın New Jersey Eyalet kanunlarına tabi olacağını kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarının konusuyla ilgili münhasır yargı yetkisi ve yargılama yeri New Jersey’de yer alan eyalet mahkemeleri ve federal mahkemeler olacaktır ve buradaki tarafların her biri itirazlarını bu mahkemelerdeki yargı yetkisine ve yargı mahkemelerine götürmelidir.

Kabul

Kullanıcılar, web sitelerini kullanarak ilgili kullanım ve sonuçlarını kapsayan bu Kullanım Koşullarında ortaya koyulan koşulları kabul eder ve bunlara tabi olurlar.

Revizyon

ELS, istediği zaman ve önceden haber vermeksizin, web sitelerinde ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen hüküm ve koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Kullanım Koşullarında değişiklik yapmamız durumunda, değişiklikler web sitesinde yayınlanacaktır. Web sitesini kullanmaya devam etmeniz, işbu Hüküm ve Koşullarda yapılan değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir.

Muhtelif

Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünün kanuna aykırı, geçersiz veya tatbik edilemez olması durumunda, o bölüm ayrılabilir olarak görülecek ve kalan provizyonların geçerliliği ve tatbik edilebilirliği etkilenmeyecektir. Kullanım Koşulları, web siteleri konusunda ELS ile aranızdaki bütün anlaşmayı oluşturmaktadır.

Uyarı:

ELS WEB SİTELERİNİN BU KURALLARA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI ELS’NİN HAKLARININ ÇİĞNENMESİ VE/VEYA İHLAL EDİLMESİ ANLAMINA GELİR VE SİZE KARŞI HUKUKÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR.