Để đăng ký, vui lòng truy cập mẫu đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi và điền thông tin của bạn hoặc gửi mẫu đơn đăng ký của bạn đến admissions@els.edu.

Cùng với đơn đăng ký hoàn chỉnh và có chữ ký, bạn cũng sẽ cần nộp những thứ sau đây:

  • Lệ phí đăng ký không hoàn lại
  • Học phí trả trước
  • Tài liệu chứng nhận tài chính bằng tiếng Anh (nếu yêu cầu Mẫu I-20)
  • Một bản sao hộ chiếu hiện thời của bạn, có nêu rõ tên đầy đủ và ngày sinh của bạn
  • Khoản đặt cọc tiền nhà (nếu yêu cầu sử dụng
  • Lệ phí đón tại sân bay (nếu yêu cầu)
  • Lệ phí chuyển phát nhanh (nếu yêu cầu)

Bạn có thể gửi tài liệu hỗ trợ đến admissions@els.edu hoặc đến địa chỉ sau:

ELS Language Centers

Central Admissions
7 Roszel Road
Princeton, New Jersey
08540 USA

Khi chúng tôi nhận được các tài liệu và khoản đặt cọc đầy đủ của bạn, đơn đăng ký của bạn sẽ được xử lý trong vòng hai ngày làm việc.

Một bộ tài liệu về việc trúng tuyển, bao gồm văn bản I-20 của bạn, sẽ được gửi cho bạn như là một phần trong quy trình này. Thông thường sẽ mất khoảng hai đến ba tuần để gói nhập học của bạn đến bằng đường hàng không thông thường. Thông thường sẽ mất khoảng hai đến ba tuần để bạn được nhận bộ tài liệu về việc trúng tuyển của mình. ELS rất khuyến nghị tùy chọn này, vì không có theo dõi với đường hàng không thông thường.

Áp dụng ngay bây giờ

Chọn quốc gia bạn muốn học và bắt đầu ứng dụng ngay hôm nay!

Yêu cầu thêm thông tin | Nói chuyện với một cố vấn

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.