Là một phần trong đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ phải trả phí xử lý đơn, trả trước học phí và bất kỳ khoản phí áp dụng nào cho các dịch vụ tùy chọn (nhà ở, đón tại sân bay, v.v.). Để thực hiện thanh toán này, vui lòng sử dụng Ủy quyền thẻ tín dụng trong ứng dụng ELS của bạn. Bạn cũng có thể thanh toán tiền bằng các cách sau đây:

  • Chi phiếu ngân hàng Hoa Kỳ
  • Phiếu chuyển tiền
  • Chi phiếu của thủ quỹ (Cashier's check)
  • Chuyển khoản / ngân hàng

Tất cả các loại chi phiếu này phải ghi tên người nhận tiền là ELS Language Centers.

iStock-858275942.jpg

Học phí

Tất cả học phí phải được thanh toán trước khi bắt đầu Chương trình ELS của bạn. Tiền học phí có thể được thanh toán bằng tất cả các phương pháp nêu trên hoặc bằng cách chuyển khoản. Để biết thêm thông tin về học phí của bạn, bấm vào đây.

Yêu cầu thêm thông tin | Nói chuyện với một cố vấn

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.

iStock-899700532.jpg

Sẵn sàng để bắt đầu?

Khi bạn hoàn thành đơn đăng ký của mình, một trong những cố vấn tuyển sinh ELS của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về các bước tiếp theo.