Thành công trong các bài thi chuẩn hóa về ngôn ngữ không chỉ nằm ở sự trôi chảy hay tự tin khi nói tiếng Anh. Các bài thi chuẩn hóa đòi hỏi bạn phải có các kỹ năng làm bài thi cụ thể, giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công của bạn.

Các Khóa học Luyện thi tiếng Anh của ELS được thiết kế tập trung vào các kỹ năng cụ thể này, giúp gia tăng tỷ lệ thành công của bạn. Các bài thi chuẩn hóa về ngôn ngữ được cả các trường cao đẳng và đại học cũng như các cơ quan chính phủ và các tập đoàn yêu cầu. Các bài thi này được thiết kế để kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn. ELS cung cấp các khóa học dành riêng cho các bài thi khác nhau.

iStock-891625526.jpg

Về kiểm tra & luyện thi

IELTS (International English Language Testing System) kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh của người không phải bản xứ. Bài thi này có ở hai dạng, Đào tạo chung hoặc Học thuật, và dành cho những sinh viên muốn theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học có yêu cầu IELTS. Khóa học Luyện thi IELTS của ELS tập trung vào các nền tảng cơ bản của ngôn ngữ (nghe, đọc, viết và nói). Đây cũng chính là các trọng tâm của chính bài thi này.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) đánh giá khả năng tiếng Anh của những người không phải bản xứ, muốn ghi danh vào học tại các trường đại học nói tiếng Anh. Bài thi này được một số trường đại học yêu cầu.

Các bài thi TOEIC (Test of English for International Communication) kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh hàng ngày của những người làm việc trong một môi trường quốc tế. Bài thi này có thể được một số cơ quan chính phủ và tập đoàn yêu cầu để đánh giá mức độ thông thạo tiếng Anh.

Các bài thi chuẩn hóa về ngôn ngữ có thể đóng một vai trò to lớn trong sự thành công về cả học thuật và công việc.Mức độ thông thạo tiếng Anh là một yêu cầu chính để được theo học tại nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ và nhiều cơ quan chính phủ và tập đoàn cũng yêu cầu ứng viên đạt cấp độ thông thạo tiếng Anh nhất định để được cân nhắc vào một vị trí việc làm nào đó.

Với vai trò quan trọng như vậy, các khóa học luyện thi tiếng Anh có thể mang đến cho bạn sự tự tin khi tham dự các bài thi này. Khi nói đến chuyện thi cử, sự tự tin có thể đóng vai trò rất lớn giúp bạn thành công trong các bài thi này.

Mục tiêu của chúng tôi tại ELS là hỗ trợ bạn thực hiện các ước mơ của mình. Các Khóa học Luyện thi tiếng Anh của ELS được thiết kế để hiện thực hóa các ước mơ của bạn. Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, hãy liên lạc với trung tâm ELS địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu đơn dưới đây.

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.