Giới thiệu về chương trình

Bài thi Test of English as a Foreign Language® (TOEFL®) được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của người không phải bản xứ. Được thiết kế để thi trên Internet, TOEFL® iBT nhấn mạnh những kỹ năng giao tiếp tích hợp và năng lực giao tiếp.

Educational Testing Services (ETS), đơn vị xây dựng bài thi TOEFL® iBT, có một thỏa thuận hợp tác với ELS cho phép sinh viên dự thi TOEFL® chính thức tại bất kỳ Trung tâm Ngôn ngữ* nào của ELS trên toàn nước Mỹ.

Ai nên dự thi?

Sinh viên có ý định theo học lấy bằng Cao đẳng hoặc Cử nhân
Những sinh viên quốc tế muốn theo học bậc đại học tại những trường cao đẳng hoặc đại học của Mỹ có thể thi TOEFL® iBT. Trong một số trường hợp, trường sẽ miễn TOEFL® iBT nếu sinh viên đã hoàn thành Bậc 112 của chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật của ELS. Nếu trường không miễn TOEFL® iBT, sinh viên phải đạt điểm thi tối thiểu nhất định để được nhận vào trường cao đẳng hoặc đại học. Sinh viên phải liên hệ với trường để biết điểm thi TOEFL® iBT tối thiểu cần đạt.

Sinh viên có ý định theo học lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
Những sinh viên quốc tế muốn theo học bậc sau đại học tại các trường đại học của Mỹ có thể thi TOEFL® iBT. Phần lớn các trường sau đại học yêu cầu điểm tối thiểu với bài thi TOEFL® iBT cũng như Graduate Record Examination® (GRE®) hoặc Graduate Management Admissions Test® (GMAT®). Sinh viên có thể tham dự các chương trình luyện thi của ELS để thi GRE® hoặc GMAT® ở Cấp độ 110 hoặc cao hơn - hoặc nếu họ đáp ứng những yêu cầu khác. Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu đầu vào của bất kỳ chương trình luyện thi nào, hãy bấm vào các liên kết cho từng bài thi.

Sinh viên ngành Thương Mại
Sinh viên chuẩn bị vào học Chương trình Tiếng Anh Thương mại phải đạt điểm tối thiểu trong các bài thi TOEFL® iBT, TOEIC®, hoặc IELTS™, hoặc đạt cấp độ cao cấp trong Bài thi Đầu vào của ELS.

iStock-879751676.jpg

Luyện thi TOEFL iBT - Canada

Chương trình luyện thi TOEFL iBT ELS cho phép bạn sử dụng các bài kiểm tra thực hành TOEFL, sách giáo khoa và phần mềm nghe nâng cao để chuẩn bị cho thành công trong kỳ thi. Khóa học này được thiết kế cho sinh viên từ cấp 106 trở lên.
Khóa học này chỉ có tại ELS Vancouver, Canada.

Đăng ký hôm nay

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.