Giới thiệu về chương trình

Bài thi Test of English for International Communication® (TOEIC®) đánh giá kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh cho môi trường công việc. Người sử dụng lao động trên toàn thế giới dùng bài thi TOEIC® để xác định ai có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh với đồng nghiệp và khách hàng từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Ai nên dự thi?

Sinh viên ngành Thương Mại
Sinh viên chuẩn bị vào học Chương trình Tiếng Anh Thương mại phải đạt điểm tối thiểu trong các bài thi TOEFL® iBT, TOEIC®, hoặc IELTS™, hoặc đạt cấp độ cao cấp trong Bài thi Đầu vào của ELS.

iStock-879751676.jpg

Làm bài kiểm tra

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.