Top 10 Reasons to Study at ELS Kenosha - News - ELS 

Tin Tức từ ELS

Top 10 Reasons to Study at ELS/Kenosha

Thg6 24, 2016 4:00 SA

On August 22, 2016, ELS/Kenosha will be opening on the campus of University of Wisconsin–Parkside in Kenosha, Wisconsin! University of Wisconsin–Parkside (UW–Parkside) is a proud member of the University of Wisconsin System. It is centrally located in the thriving metropolitan corridor between Milwaukee, 30 miles to the north and Chicago, 60 miles to the south.

Click here to learn the Top 10 Reasons to Study at ELS/Kenosha.


Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên