Tiếng Anh Tổng Quát - Canada

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát của chúng tôi giúp bạn giao tiếp chính xác và hiệu quả hơn. Chương trình Tiếng Anh Tổng Quát của ELS trợ giúp bạn phát triển những kỹ năng để bạn có thể giao tiếp trong những tình huống nói tiếng Anh. Vào buổi sáng, bạn sẽ học những kiến thức căn bản của tiếng Anh qua Cấu Trúc và Thực Hành Nói hoặc Nghiên Cứu về Ngôn Ngữ, Trau Dồi Từ Vựng (hoặc Nâng Cao Kỹ Năng, ở trình độ Tinh Thông), và một buổi học tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ngôn Ngữ. Buổi chiều sẽ tập trung vào các Lớp Nâng Cao Kỹ Năng.

Học Trình

 • Những Kỹ Năng Chính Về Ngôn Ngữ: Nghe, Phát Âm, Ngữ Pháp, Nói, và Từ Vựng
 • Các Lớp Nâng Cao Kỹ Năng: Các khóa học ở mỗi địa điểm có thể khác nhau, nhưng Lớp Nâng Cao Kỹ Năng có thể được dành cho những môn như Phát Âm, Tự Tin Khi Nghe, Viết Sáng Tạo, và Sự Kiện Thời Sự.

Tiếng Anh Tổng Quát

 • Quy Định Về Tuổi
  • Hơn 16
 • Các Trình Độ Của ELS
  • 12 Trình Độ: 101 (Vỡ Lòng) đến 112 (Tinh Thông)
 • Sĩ Số Sinh Viên Tối Đa / Lớp
  • 15
 • Số Lượng Trung Tâm Hiện Có
  • 2
 • Số Tiết Học / Tuần
  50 phút mỗi tiết Thứ Hai - Thứ Sáu
  • 30
 • Đợt / Trình Độ
  • 1 đợt (4 tuần) cho mỗi trình độ
 • Số Ngày Khai Giảng Trong Năm
  • 13

ELS Vancouver (ID-04002) được chỉ định bởi Cục Quản lý Đào tạo Tư nhân của British Columbia. Bất kỳ chương trình nào được liệt kê trong trang này, với hợp đồng hơn 6 tháng hoặc học phí $4000, được coi là chương trình do PTIB phê chuẩn. Xin ghé thăm www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca để biết thêm thông tin.

Tải xuống

Các Trình Độ

ELS có 12 trình độ (Vỡ Lòng tới Tinh Thông), và có bài kiểm tra xếp lớp để xác định trình độ phù hợp nhất với khả năng của bạn. Sau mỗi đợt bốn tuần, nếu bạn đáp ứng những đòi hỏi trong trình độ của bạn, thì bạn sẽ được chuyển qua trình độ tiếp theo. Khi bạn học qua từng trình độ, các khóa học sẽ phát triển những kỹ năng đã học ở những trình độ dưới và ngày càng phức tạp hơn.
 
Vỡ Lòng
Các Trình Độ 101/102/103
 • Giao tiếp ở mức căn bản trong những tình huống hằng ngày
 • Hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ
 • Hiểu một số từ và nhóm chữ
 • Trả lời và làm theo được những câu hỏi và chỉ dẫn đơn giản
Trung Cấp
Các Trình Độ 104/105/106
 • Giao tiếp được về những sự kiện và quan điểm
 • Bàn thảo và tranh luận theo cách thức được chấp nhận về mặt văn hóa
 • Hiểu hầu hết những câu hỏi và lời nói ở tốc độ thông thường
 • Có thể duy trì cuộc trò chuyện với người bản xứ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, gọi món ăn trong nhà hàng và hỏi thăm đường đi
Cao Cấp
Các Trình Độ 107/108/109
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết những tình huống xã giao
 • Hiểu nhiều thành ngữ, tục ngữ
 • Có thể trò chuyện lâu với người bản xứ
 • Tham gia đầy đủ vào hầu hết những cuộc trò chuyện
Tinh Thông
Các Trình Độ 110/111/112
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Thực hiện công việc bằng tiếng Anh một cách thành thạo

Tiếng Anh Tổng Quát - Canada Các Trung Tâm ELS

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên