Tiếng Anh Học Thuật AE2, AE3 và AE4 - Úc

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Sinh viên quốc tế sẽ học tiếng Anh và chuẩn bị để được thành công trong nền giáo dục bậc cao của Úc với các lớp Tiếng Anh Học Thuật AE2, AE3, và AE4. Học trình có tiến độ nhanh, nhiều thử thách của các chương trình Tiếng Anh Học Thuật của ELS ở Úc giúp bạn chuẩn bị để được tuyển thẳng vào học giáo dục bậc cao ở Úc – lớp AE2 cung cấp những kỹ năng căn bản để học tập, lớp AE3 chuẩn bị cho bạn học tập ở trường TAFE hoặc trường đại học huấn nghệ, và lớp AE4 chuẩn bị cho bạn để học đại học.

ELS Universal English College cung cấp nhiều sự chọn lựa để tiếp tục học tập tại Australia. Bấm vào đây để biết thêm.

Học Trình

Những Kỹ Năng Chính Về Ngôn Ngữ

 • Viết tiểu luận và báo cáo
 • Đọc và viết học thuật
 • Ghi chú
 • Thuyết trình & thảo luận
 •  Suy luận
 • Nghiên cứu

Thực Hành: Tham dự các buổi thông tin hằng tháng, gặp giáo viên để tìm hiểu về sự tiến triển của bạn, và tham dự những chuyến thăm thường lệ tại khuôn viên các trường đối tác của ELS ở Úc.

Lộ Trình ELS: Nếu hoàn tất chương trình này thành công thì bạn sẽ được miễn những đòi hỏi về điểm thi TOEFL® hoặc IELTSTM ở hơn 30 trường đối tác của ELS ở Úc.

Tiếng Anh Học Thuật AE2, AE3 và AE4

 • Số lượng trình độ:
  • 3 trình độ: AE2, AE3, và AE4
 • Số giờ học mỗi tuần:
  • 22.5 giờ mỗi tuần
 • Số tuần học cho mỗi trình độ:
  • 8 tuần
 • Số lượng sinh viên tối đa trong mỗi lớp học:
  • 18 sinh viên
 • Quy định về tuổi:
  • Tối thiểu 16 tuổi
 • Điều kiện tuyển sinh:
  • Hoàn tất thành công kỳ thi tuyển sinh trước khi khóa học bắt đầu để xác định điểm tuyển sinh của bạn, HOẶC kết quả thi IELTS hợp lệ: 
  • AE2 – IELTS 4.5 điểm
  • AE3 – IELTS 5.0 điểm
  • AE4 – IELTS 5.5 điểm
 • Số lượng sinh viên tối đa trong mỗi lớp học:
  • 18 sinh viên
 • Số lượng sinh viên tối đa trong mỗi lớp học:
  • 18 sinh viên
 • Số lượng sinh viên tối đa trong mỗi lớp học:
  • 18 sinh viên
 • Số lượng sinh viên tối đa trong mỗi lớp học:
  • 18 sinh viên
 • Số lượng sinh viên tối đa trong mỗi lớp học:
  • 18 sinh viên
 • Tải xuống

  Mẫu Thời Khóa Biểu

  Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

  Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

  Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên