Study English in US - Khóa tiếng Anh du học Mỹ - ELS 

Các Chương Trình Tiếng Anh Học tiếng Anh đi Du Học

Các Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật


Nếu mục tiêu của bạn là học đại học hoặc cao đẳng, bạn cần hoàn thành Trình Độ 109 hoặc 112 của chương trình Tiếng Anh Học Thuật. Chứng Chỉ Hoàn Tất chương trình của bạn được chấp nhận bởi hơn 650 trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới như là chứng nhận về trình độ tiếng Anh cần thiết để được trúng tuyển.

Hoa Kỳ

Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật - Hoa Kỳ

Chương Trình Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật được thiết kế cho những sinh viên quốc tế muốn học tại một trường cao đẳng hay đại học ở nước ngoài, bao gồm những sinh viên muốn xin giấy tuyển sinh có điều kiện vào bất cứ cơ sở nào trong số hơn 650 trường đối tác của ELS.

Úc

Tiếng Anh Học Thuật AE2, AE3 và AE4 - Úc

Chuẩn bị để được thành công trong nền giáo dục bậc cao của Úc bằng cách học lớp Tiếng Anh Học Thuật AE2, AE3, và AE4.

Canada

Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật - Canada

Chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật ở Canada được thiết kế cho những du học sinh muốn học đại học hoặc cao đẳng nước ngoài. Bạn sẽ thành thạo Anh ngữ và đạt những kỹ năng tự học cần thiết để đạt kết quả tốt nhất trong môi trường học thuật và còn hơn thế nữa. Với khóa học trong chương trình tiếng Anh học thuật, sinh viên cũng có thể nộp đơn xin tuyển sinh có điều kiện tới hơn 650 trường đối tác của chúng tôi.

Ấn Độ

Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật (EAP) - Ấn Độ

Chương Trình Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật được thiết kế cho những sinh viên muốn học tại một trường cao đẳng hay đại học ở nước ngoài, bao gồm những sinh viên muốn xin giấy tuyển sinh có điều kiện vào bất cứ cơ sở nào trong số hơn 650 trường đối tác của ELS.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên