Top 10 Reasons to Study at ELS Philadelphia - News - ELS 

Tin Tức từ ELS

Search News Top 10 Reasons to Study at ELS/Philadelphia – West Chester

Thg5 18, 2016 4:00 SA

On June 20, 2016, ELS/Philadelphia – West Chester will be opening on the campus of West Chester University in West Chester, Pennsylvania! West Chester University is a public university located 25 miles from Philadelphia, Pennsylvania. The university is home to over 16,000 undergraduate and graduate students from 29 states and 74 countries. In 2016, U.S. News & World Report ranked West Chester University #18 among the “Top Public Schools in Regional Universities (North).”

Click here to learn the Top 10 Reasons to Study at ELS/Philadelphia – West Chester.


Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên