Two Days until our Facebook Live at ELS/Vancouver! 

Tin Tức từ ELS

Two Days until our Facebook Live at ELS/Vancouver!

Thg1 10, 2018 5:19 CH


We will be going live on Facebook in Vancouver on Friday, 12 January 2018 at 11:45 am PST/2:45 pm EST!

Watch our Facebook Live and get a glimpse of the city of Vancouver and our ELS/Vancouver Center. We will show you the inside of the Center, answer any questions, and talk more about our students’ experiences at ELS/Vancouver!

To attend our Facebook Live, visit Facebook.com/ELS on your mobile device or desktop at 11:45 am PST/2:45 pm EST on 12 January 2018.

Learn more about ELS/Vancouver!


Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên