ELS DeKalb Campus at Northern Illinois University - News - ELS 

Tin Tức từ ELS

Watch and Discover ELS DeKalb!

Thg4 08, 2016 4:00 SA

ELS DeKalb is located in DeKalb, Illinois, on the campus of Northern Illinois University.  DeKalb is a small and friendly university community with an affordable cost of living. Key majors at Northern Illinois University include Accounting, Biological Sciences, Business Administration, Computer Science, Electrical Engineering and Mechanical Engineering.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên