ELS Press: News & Updates - ELS 

Tin Tức từ ELS

Many Languages One World

Many Languages, One World 2017 winner Serhii Lashyn shares his experience as an MLOW winner and speaks about what he has been working on since the event!

Read More
Tháng Hai 23, 2018
ELS Educational Services, in conjunction with the United Nations Academic Impact (UNAI), invited 60 students to attend the Many Languages, One World® Global Youth Forum at Northeastern University in Boston, Massachusetts, from 16-26 July, 2017.  Read More
Tháng Bảy 28, 2017
Bárbara Rafaela da Silva Machado is a winner of Many Languages, One World 2017 and will be attending the Many Languages, One World Global Youth Forum in Boston and New York City! Read More
Tháng Bảy 14, 2017
Nicholas Bloom is a winner of Many Languages, One World 2017 and will be attending the Many Languages, One World Global Youth Forum in Boston and New York City! Read More
Tháng Bảy 12, 2017

Jimena Chacon Quesada is a winner of Many Languages, One World 2017 and will be attending the Many Languages, One World Global Youth Forum in Boston and New York City!

Read More
Tháng Sáu 30, 2017

Sixty students have been selected as winners of the 2017 Many Languages, One World® international essay contest. 

Read More
Tháng Sáu 07, 2017
There is only one month left to enter the Many Languages, One World 2017 contest! Watch the video to see how Many Languages, One World 2016 has changed winner Rind Al Hage’s life.  Read More
Tháng Hai 16, 2017

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên