Chương Trình Tiếng Anh Cực Chuyên Sâu ở Canada - ELS 

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu - Canada

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Nhanh chóng cải thiện trình độ tiếng Anh trong công việc của bạn để chuẩn bị cho sự thành công về chuyên môn bằng chương trình Tiếng Anh Chuyên Sâu và Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu của ELS.

TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU

Tiếng Anh Chuyên Sâu là chương trình học chuyên sâu, một thầy một trò dành cho những nhà quản trị và chuyên viên bận rộn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của bạn. Chương trình này được thiết kế xoay quanh khả năng tiếng Anh lúc đầu của bạn, những chủ đề có liên quan đến bạn và nghề nghiệp của bạn, cách sử dụng ngôn ngữ và kết quả mà bạn mong muốn, và số lượng thời gian bạn có thể dành cho việc học tập.

Cấu Trúc Khóa Học 

Chương trình linh hoạt này có thể kéo dài từ một đến 52 tuần, và có thể bao gồm từ 15 đến 45 tiết học 50 phút mỗi tuần.

TIẾNG ANH RẤT CHUYÊN SÂU

Chương trình Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu có thể đặc biệt hữu ích cho những chuyên viên bận rộn cần phải chuẩn bị một bài thuyết trình hay tham dự một buổi họp công việc quan trọng trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Giống như Tiếng Anh Chuyên Sâu, Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu là chương trình giảng dạy một thầy một trò được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu, kỹ năng, và mục tiêu riêng của bạn về ngôn ngữ, nhưng với tiến độ rất nhanh và mức độ chuyên sâu rất cao.

Cấu Trúc Chương Trình

Bạn sẽ học 70 tiết học 50 phút mỗi tuần, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

 

 

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu

 • CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA ELS
  • Có đủ tất cả mọi trình độ; tùy vào nhu cầu riêng của từng học viên
 • SĨ SỐ SINH VIÊN TỐI ĐA / LỚP
  • 1
 • SỐ LƯỢNG TRUNG TÂM HIỆN CÓ
  • 2
 • SỐ TIẾT HỌC / TUẦN
  • 50 phút mỗi tiết Thứ Hai - Thứ Sáu
  • 15, 20, 25, 30 hoặc 45
 • SỐ NGÀY KHAI GIẢNG TRONG NĂM
  • BẤT CỨ NGÀY THỨ HAI NÀO TRONG NĂM

ELS Vancouver (ID-04002) được chỉ định bởi Cục Quản lý Đào tạo Tư nhân của British Columbia. Bất kỳ chương trình nào được liệt kê trong trang này, với hợp đồng hơn 6 tháng hoặc học phí $4000, được coi là chương trình do PTIB phê chuẩn. Xin ghé thăm www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca để biết thêm thông tin.

Tải xuống

Các Trình Độ

Có đủ tất cả mọi trình độ và được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của từng học viên.

,

Mẫu Lịch Trình Lớp Học

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu - Canada Các Trung Tâm ELS

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên