Tìm Tư Vấn Viên Gần Nhất - ELS 

Liên Lạc Với Tư Vấn Viên

Hãy để cho các Tư Vấn Viên được ELS ủy quyền giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

ELS đã ủy quyền cho những Tư Vấn Viên có nhiều năm kinh nghiệm để giúp đỡ cho những học sinh như bạn đạt được những mục đích của mình trong việc học tiếng Anh và giáo dục bậc cao. Hãy tin tưởng các Tư Vấn Viên của chúng tôi để giúp bạn chọn lựa chương trình tiếng Anh phù hợp với bạn, làm việc cùng với bạn để hoàn tất hồ sơ, và nộp những giấy tờ cần thiết về di trú.

Hầu bảo đảm cho các Tư Vấn Viên của chúng tôi được chuẩn bị đầy đủ để giúp đỡ bạn một cách tốt nhất, ELS đã đầu tư vào Chương Trình Chứng Nhận Cho Tư Vấn Viên.

Có hai mức chứng nhận:

  • Những chương trình và dịch vụ của các Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS
  • Lộ trình tuyển sinh đại học

Hãy xem những biểu tượng này khi tìm Tư Vấn Viên để xác định những văn phòng thuê Tư Vấn Viên được chứng nhận đạt trình độ như chỉ báo.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay!