ข่าวสารจาก ELS

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

Centers

In “Discover: ELS/Honolulu” students and staff discuss learning English in the welcoming environment at ELS/Honolulu and Hawai’i Pacific University (HPU). อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 10, 2560
Watch the video and discover ELS/Charlotte! ELS students, ELS staff, and representatives from Johnson & Wales University speak about the experience of studying abroad in Charlotte, North Carolina.  อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 22, 2560
Learn about ELS from one of our current or former ELS students across the US and Canada! อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 15, 2560
Over the past year, ELS/Chicago students have created electronic portfolios to showcase their academic progress and global communication skills.  อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 01, 2560
Students at our ELS Centers participated in different activities while viewing the 2017 Solar Eclipse. อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 25, 2560
Vania, originally from Angola, recently graduated from ELS Level 112 at ELS/Ruston and will matriculate to Louisiana Tech University in September 2017! อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 18, 2560
Cedric, an ELS student from Côte d'Ivoire, has recently graduated from ELS/Ruston and will start university study at Louisiana Tech University in September! อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 11, 2560

ELS/Santa Rosa opened on the campus of Santa Rosa Junior College (SRJC) in Santa Rosa, California on 24 July 2017. New tuition and housing scholarships are available now! 

อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 04, 2560
ELS/Richmond – Kentucky student Christian began ELS at level 106 and has since matriculated to university! อ่านเพิ่มเติม
มิถุนายน 02, 2560
ELS/Richmond – Kentucky student ChangYi, “Jake”, started ELS at level 105 and has since matriculated to Middle Tennessee State University! อ่านเพิ่มเติม
พฤษภาคม 26, 2560

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา