Các phương pháp dạy học ELS được thành lập dựa trên các kỹ thuật học tập được cải tiến và hỗ trợ về mặt học thuật, được cung cấp bởi các giảng viên được đào tạo chuyên sâu và đội ngũ hỗ trở học viên hữư ích.

  • Bạn học bằng cách thực hiện và tham gia: Các lớp học tương tác với việc thực hành trong thế giới thực – kết bạn trong lớp, tham gia các buổi đi chơi trong lớp, khám phá khu vực địa phương, tham dự các sự kiện xã hội
  • Bạn học hỏi và cải thiện bằng phản hồi: Nhiều điểm tiếp xúc vớ giáo viên hướng dẫn của chúng tôi để hiển thị bạn đang tiến bộ bao nhiêu trong hành trình học tập của mình
  • Bạn tìm hiểu thêm khi bạn thấy kết quả: Heo dõi tiến trình của bạn thẻ báo cáo và ăn mừng thành công của bạn. Hơn 40.000 học viên ELS đã trúng tuyên vào đại học – bạn cũng cố thể.

Nền Tảng Học Tập Trực Truyến (ra mắt vào năm 2020)

Ngay khi bạn nộp đơn vào ELS, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào đánh giá trước khi đến trực tuyến và một khóa học tự học trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị cho việc học ở nước ngoài. Bạn cũng sẽ bổ sung các lớp học trực tiếp bằng các buổi thực hành trực tuyến. Sau khi hoàn thành khóa học ELS, bạn sẽ tiếp tục nhận được quyền truy cập vào nội dung trực tuyến bổ sung để đạt được mục tiêu tiếng Anh của mình.

Trải Nghiệm Mỹ (ra mắt năm 2020)

Khi bạn ở trong một thành phố mới, có thể mất thời gian để xây dựng các kết nối có ý nghĩa và cảm thấy thoải mái. Khóa học Trải Nghiệm Mỹ mới của ELS là một hướng dẫn về văn hóa và cuộc sống của người Mỹ, và sẽ cung cập nhiều cơ hội để bạn kết nối cá nhân với người Mỹ, nêu bật những kỳ vọng của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và cho phép bạn kiểm soát thành công của mình tại ELS và hơn thế nữa. Bạn sẽ thực hành kỹ năng tiếng Anh của mình ngay từ đầu trong các hoạt động học tập trải nghiệm (thể thao và sức khỏe, cơ hội tình nguyện, chuyến đi thực địa, tham quan bảo tàng) và sẽ có được sự tự tin trong môi trường học tập mới của bạn.

Giáo Tình Địa Lý Quốc Gia ELS

ELS đã hợp tác với National Geographic Learning để sản xuất các tài liệu giảng dạy tùy chỉnh dành riêng cho các lớp Cấu trúc và Nói và Đọc và Viết. Các tài liệu mới kết hợp nội dung hấp dẫn mà National Geographic nổi tiếng bởi, với các hoạt động học tập toàn diện tập trung vào việc sử dụng hiệu quả ngôn ngữ tiếng Anh trong các hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả, và tất cả đều tuyệt vời trong cách trình bày trực quan. Các tài liệu cũng bao gồm nội dung kỹ thuật số để nâng cao trải nghiệm học tập cho bạn cả trong và ngoài lớp học.